Přejme si úspěšný rok!

28. 12. 2018

Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel (ODS)

 

Na ustanovujícím zastupitelstvu zaznělo, že bychom měli více spolupracovat ve prospěch města. Pod tato slova se nelze než podepsat a lze dodat, že to činím-e i bez této výzvy po celou dobu mého či mandátu mých kolegů. 

Abychom však naše úsilí nesměřovali vniveč, je dobře vědět, že tomu tak skutečně BUDE. O problémech i spolupráci je nutné diskutovat a hledat společné cesty. Kdyby vedení města alespoň v zásadních otázkách nastolilo dříve širokou diskusi a respektovalo její závěry, nemuseli jsme dnes řešit problémy typu nárůstu nákladů na výstavbu nové školy či komunitního centra na dvojnásobek. Ty se na poslední chvíli vzniklou pracovní skupinou nenahradí, chyba je už v samém zadání a přípravě projektu.

Nepovažujeme také za správné, že by místo dopravní komise měly vzniknout další pracovní skupiny na parkování či obchvaty. To by měla řešit dopravní komise, kterou však stejně jako komisi pro životní prostředí Rada města zrušila. Argumenty, že komise nefungovala nejsou vinou té komise. Vždyť doprava je jeden z hlavních problémů našeho města. A řešit problémy jednotlivě bez souvislostí není dobré. Ty je zapotřebí řešit komplexně, ať už ve Výboru pro územní rozvoj a výstavbu, či v Dopravní komisi.

Výše uvedený příklad jen podporuje náš apel na seriózní diskusi i na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města s širokou podporou zastupitelů. Množství investičních záměrů a rozhazování na všechny strany je nutné zredukovat.

Měli bychom se také snažit efektivně využít možností a schopností zastupitelů či členů jednotlivých uskupení k dosažení lepšího života ve městě. Ať už ve výborech, komisích, či mimo ně. Nesmí se však stávat, že nám budou kádrováni naši nominanti jako před čtyřmi lety! Měl by též být férově projednán počet zástupců v nich. Situace, že nám byl po jedné schůzce bez další diskuse předložen seznam členů výborů na jednání zastupitelstva není šťastná. To samé platí i o počtu a nominantech opozice do kontrolního výboru, kde bývá zvykem, že ji většinově vede opozice.

Bylo zmíněno slovo spolupráce a já tomu chci věřit.
I tomu, že se bude držet slovo a nápady a názory tzv. opozice nebudou dehonestovány a šmahem smeteny ze stolu, jak tomu často bývalo, vždyť slovy klasika – opozice je rozum zadarmo.

Závěrem mi dovolte popřát všem především pevné zdraví a také trochu pohody a dobré nálady.

                                                                                       

Miloslav Šmolík,

krajský a říčanský zastupitel (ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena