Přejme si úspěšný rok

29. 12. 2021

 

Rok utekl jako voda a zase tu máme čas bilancování a novoročních předsevzetí. Uplynulý rok nám přinesl mnoho dobrého i rozporuplného, ale hlavně naději, že se věci opět vrátí do „normálu“.

Za zbytečné a nešťastné téma minulého roku považuji parkování v našem městě. Celý systém přináší otazníky a problémy a jeho jediný efekt bude po započtení nákladů na zřízení v budoucnu dalším příjmem do pokladny města. Není to však řešení, které dopravě ve městě pomůže. Chce to komplex řešení, která nabídnou alternativy pro individuální i hromadnou dopravu včetně nových parkovišť.

Pro celkové zlepšení dopravního zatížení Říčan je však nutno hledat cestu v integraci hromadné dopravy ve městě i regionu a v rozvolnění dopravních toků. Proto je velká škoda, že město výstavbu obchvatů nepodporovalo dříve a dnes nepodporuje více. Tehovská spojka se již mohla budovat, stejně jako Solná stezka, alespoň kolem Říčan, která by dopravu odklonila mimo centrum.

Pevně věřím, že v příštím roce budou učiněna opatření, která nám život nejen ohledně dopravy ve městě spíše zpříjemní, než zkomplikují. Již dnes je jisté, že mnohá opatření, spojená s projektem Parkuj dobře, budou muset být změněna, či navrácena do původního stavu. Možná celý projekt čeká stejný osud jako zjedosměrnění Jizerské ul.

Závěrem chci poznamenat, že jsem rád, že se konečně s vedením města shodneme na podpoře vybudování nové tělocvičny u gymnázia a věřím, že znovu vyvstalé problémy na straně města budou překonány a výstavba bude moci plynule pokračovat.

Věřím, že tento rok bude lepší, i když určitě ne lehký. Bude záležet na tom, jak každý z nás přispějeme.

Přál bych našemu městu dělnou spolupráci, zdravý rozum všech zúčastněných a opravdovou spolupráci i vzájemný respekt. Jen tak se nám tu bude žít lépe.

Ať se nám rok 2022 vydaří!

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena