Překvapte Kuří

4. 4. 2021

Názor F. Lochman, reakce J. Doleželová

 

Všichni v této době zdůrazňují, jak je důležité věnovat pozornost starým lidem a chránit jejich zdraví před zákeřnou virovou pandemií. Já bych to v Kuří ještě rozšířil o obyvatele osady, kteří užívají autobusovou příměstskou dopravu. Domnívám se, že na tyto osoby, které nastupují na zastávce směrem na Nupaky, číhá nebezpečí vzniku těžkého zranění nebo smrti. O odstranění tohoto nebezpečí usilují zástupci osadního výboru již řadu let. V zápisu z veřejné schůze občanů místní části Kuří, konané dne 18. 1. 2007, byl v bodu 2 řešen slib přesunu provizorní zastávky k objektu bývalé samoobsluhy, která je již dávno zbouraná. Snahy přesunout nástupní místo autobusové zastávky pokračovaly neúspěšně, ovšem až do doby, kdy došlo k uzavírce silnice na Nupaky při její nedávné opravě. Okamžitě byla zastávka přeložena na zmíněné bezpečné místo, kde je u kapličky i značený přechod. Měl jsem za to, že nebezpečí vzniku střetu auta s chodcem je sníženo. Byl to však můj hluboký omyl. Po opravě silnice jsem byl svědkem, jak zřízenec dopravního podniku ihned odstranil návěstí zastávky a přemístil označení nástupního místa zpět tam, jak bylo dříve. Při objížďce byla svedena trasa přímo do ulice Květná, kde zástupci osadního výboru již před léty usilovali o vybudování chodníku. Projekt vznikl, dodnes chodník není. To je další bolest pro občany, kteří tudy chodí pěšky. Vracím se však k zastávce. Prosím odpovědného pracovníka Městského úřadu v Říčanech, který má na starosti dopravu, aby si ověřil stav umístění zastávky, která je přímo v křižovatce a bylo by vhodné, aby si přizval i Policii ČR, která pomáhá a chrání, Městskou policii a zástupce Dopravního podniku. V čase ranní a odpolední dopravní špičky (např. kolem 8. a 16. hod.) je velmi riskantní přejít z ulice Květná k zastávce směrem na Nupaky. I tak je to provizorní místo osazené panely, bez možnosti skrýt se před nepřízní přírodních živlů. Je to naprosto nekulturní stánek, na rozdíl od zastávek v Nupakách. Mně, starému člověku, určitě někdo doporučí, abych nechodil přes křižovatku. Bude mít pravdu. Půjdu na přechod až ke kapličce a pak přejdu na druhou stranu, jdu po nesprávné pravé straně po silnici, chodník k zastávce není. Před mostkem vstoupím na trávník, ale tam také číhají zarostlé skryté odtokové rýhy vody ze silnice do potoka. Měly být již dávno upraveny podle zápisu v jiném dokumentu. Za mostkem máte stále za zády auta, která na vás útočí. Oddechnete si na zastávce, ale těsně kolem vás jedou auta, řidiči nedodržují předepsanou rychlost v obci. Závěrem věřím, že dojde k nápravě stavu věci, neboť již před rokem 2007 došlo k přemístění zastávky na straně do Říčan, která byla na protější straně. Pokud si pamatuji, tuto zastávku „odstranil“ i s  přístřeškem řidič nákladního auta. Nerad bych byl u toho, když by to chtěl někdo po více než 14 letech zopakovat na straně do Nupak. Odborníkům na mediální činnost v Říčanech se omlouvám, že jsem si do nadpisu vypůjčil jejich úderný slogan. Funguje v Říčanech, tak proč by nefungoval v Kuří?!

František Lochman

 

Vážený pane Lochmane,

mám pro Vás a další obyvatele Kuří dobrou zprávu. Město zdárně dokončilo jednání s majiteli pozemků pod plánovaným chodníkem a následně se povedlo získat dotaci, která částečně pokryje výstavbu chodníku. V tuto chvíli je již znám výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby, která bude zahájena v dubnu a plánované dokončení stavby chodníku je v září tohoto roku.

V návaznosti na stavbu chodníku se počítá i s přesunem zastávky autobusu na místo poblíž kapličky, aktuálně se řeší projekt a s ním spojená potřebná povolení. Věřím, že přesun se podaří v co nejbližším možném termínu a obyvatelé Kuří budou spokojeni.

Jana Doleželová,
zastupitelka, taktéž bydlící v Kuří

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena