Překvapte Říčany a rozhodněte o pěti milionech v hlasování

4. 10. 2020

 

Od 2. do 18. října může každý Říčaňák rozhodnout svými hlasy, který z námětů navržených našimi sousedy má město realizovat. Celkem tak říčanská veřejnost rozhodne o pěti milionech z rozpočtu města. Radnice prověřila realizovatelnost 28 přihlášených projektů, které podle finanční náročnosti rozdělila do kategorií velké do 2 milionů a malé do 500 tisíc. Dva nejúspěšnější náměty z každé kategorie vyberou občané Říčan starší 15 let v elektronickém hlasování přes zvací email, případně papírově na kontaktních místech.

Podílet se na rozhodování o investicích města a sami navrhovat projekty mohou občané již ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtování s názvem Překvapte Říčany. Sedm námětů postoupilo v kategorii velké a 12 v kategorii malé z celkem prezentovaných 28, které radnice prověřila.

Které projekty a proč do hlasování nepostoupily?

Tři projekty z devíti, které nepostoupily do hlasování, již město realizovalo. Jde o Rozšíření parkoviště u Sportoviště U lesa s výsadbou stromů, Přehlednější křižovatka Rýdlova X Politických vězňů a Elektronické tabule na autobusové zastávky. Po dohodě s navrhovatelkou byl stažen námět Bioodpad, jelikož nakládání s bioodpadem město zajišťuje. Přistavení kontejneru, pokud někdo shrabe listí z městského pozemku, se řeší individuálně požadavkem na technickou správu města, jako v tomto případě. Do hlasování pébéčka nemohl být zařazen ani projekt Bezpečnost chodců v ulici Voděradská. Tato komunikace je ve správě kraje. Požadované umístění kamer úsekového měření podléhá schválení mnoha orgánů a není tudíž jisté, zda by tento projekt mohl být realizován i v případě, že by hlasování vyhrál. Problematika byla předána k projednání dopravní komisi. Námět na Revitalizaci tréninkového hřiště u sportovní haly nebyl v souladu s územním plánem, který neumožňuje zasáhnout plochu vodního toku. Provoz Školního vláčku by značně přesáhl finanční rámec dvou milionů. Námět na ivení budovy starého kina říčanskou hop arénou není možné realizovat, neboť na budovu starého kina je platný demoliční výměr a investice v řádu statisíců do budovy určené k demolici je neekonomická. Záměr Vystavění chodníčku v křižovatce Rýdlova a Olivova, aby chodci nechodili travou, není možný z důvodu platných norem. Řešení křižovatky dle regulačního plánu, který má město zpracovaný, navrhovatele neoslovilo a od záměru odstoupil.

Sedm velkých projektů bojuje o vaše hlasy

Důstojný příchod k místu odpočinku svých blízkých požaduje projekt Výstavba nového chodníku ke hřbitovu, který je v hlasování již podruhé. Hlasující však vloni upřednostnili dopravní hřiště, úpravu separovaných stanovišť a hřiště v Pohodovém údolí. Opravu komunikací si přejí i další navrhující. Jeden požaduje nový asfaltový povrch dosud prašné cesty a vybudování chodníku v části ulice Březinova. Další navrhuje pro stovky cestujících vlakem Rekonstruovat pěšinu od nádraží k Myší díře (do ulice Scheinerova). Město má již zpracovaný projekt od architektů, který je však součástí řešení celé lokality Přednádraží. Pokud rekonstrukce uspěje v hlasování, je možné ho realizovat nezávisle. Zájem o nový umělý povrch tréninkových hřišť mají jak fotbalisté z Radošovic, tak z Říčan. Výměna povrchu na hřišti Strašínská by znamenala multifunkční povrch nahradit povrchem na fotbal. Na Lázeňské louce se již nyní fotbálek hraje, současný povrch je již 18 let starý a vykazuje značné opotřebení. Nový povrch, výsadbu stromů, úpravu parkovacích míst a doplnění mobiliáře navrhuje projekt Revitalizace návsi na Strašíně. Pokud by tyto náměty vyhrály, jejich realizace začne v řádu několika měsíců. Výjimkou je projekt Krajina vzpomínek, který přichází s ideou vybudování přírodního hřbitova v remízu nad rybníkem Srnčí u ořechové aleje. Cílem projektu je vytvořit místo pro poslední rozloučení v náruči přírody. Popel zesnulých by byl rozptylován na loučce či uložen ke kořenům nedávno vysazených stromů v biologicky rozložitelných obalech. Ovocný sad byl ovšem vysazen z dotací a zprovoznění celého projektu bude možné až po roce 2028.

Dvanáct rozmanitých projektů do půl milionu

Cestující hromadnou dopravou by určitě ocenili Zastřešení autobusových zastávek Marvánek, U Lípy a Štěfánikova, které slouží i autobusům PID nebo dokonce Zřízení nové zastávky Na Obci. Pěší, kteří musí vstupovat do vozovky v zatáčce mezi náměstím a podhradím v ulici Rooseveltova, by ocenili dobudování chodníku, které však závisí na souhlasu kraje, jemuž komunikace patří. Zájem o Komunitní zahradu či záhony mají v lokalitách na Komenského náměstí i Na Kavčí skále. Zde však o stejný pozemek usiluje i projekt Psí louka. Iniciativa místních tak jde proti možnosti vybudovat zde venkovní koupaliště, které má již vypracovanou a schválenou územní studii. Omezit počet toulavých koček a psů, končících často v zuboženém stavu v útulcích, by měl program Dobrovolné kastrace za zvýhodněnou cenu. K legální ploše pro začátečníky streetart umění byla vybrána dřevěná plocha u hřiště Strašínská. Organizovat vzájemnou sousedskou výpomoc by měl koordinátor projektu Sousedé plus. Ekologický a nízkonákladový dopravní prostředek, který by městská policie velmi uvítala ke své činnosti, je elektrická čtyřkolka, kterou by ocenili zejména v hůře dostupných lokalitách a na cyklostezce. Den za obnovu Říčanského lesa po nucené těžbě, z důvodu napadení kůrovcem, by byla příležitost pro veřejnost podílet se na výsadbě lesů naší budoucnosti. Zpracovat bioodpad z vaší kuchyně vám pomohou kalifornské žížaly, pokud vyhraje projekt Žížalové kompostéry, město se postará o nákup a distribuci vermikompostérů.

 

I tento rok vám předkládáme velmi zajímavé nápady vašich sousedů a jsme moc zvědaví, jak dopadne vaše hlasování, tak tedy Překvapte Říčany! Projekty podrobně na www.prekvaptericany.cz a v příloze Kurýru.

Kateřina Lauerová, Koordinátorka PB

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena