Překvapte Říčany 2021

4. 4. 2021

Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte Říčany. V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud projekty postoupí, v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte s registrací na www.ridimricany.cz.

 

Nové hrací prvky pro děti – lanové mosty

Hrací prvky, různé prolézačky a tobogány jsou u dětí velmi oblíbené. Takové lanové mosty s tobogány nejsou nikde v Říčanech a okolí. Proto navrhujeme v projektu Překvapte Říčany rozšířit stávající dětské hřiště v Kolovratské ulici (Pod Hradem) o další hrací prvky. Jde o výbornou lokalitu přímo u cyklostezky a blízko Mlýnského rybníka. Jedná se o zavěšenou prolézací dráhu – lanový most s tobogány a pavoučí prolézačku, která je také jedním ze vstupů do věže. Vše je velmi bezpečné a chráněné proti pádům díky tunelovému tvaru lanového mostu. V návrhu je trasa vedena okolo stávajících stromů, aby byl zde kontakt s přírodou. Jde o pět věží navzájem propojených lanovými mosty (celková délka 54 m) a dva dlouhé tobogány (každý 10 m). Není nutná častá údržba, pouze vizuální kontrola stavu. Pojďme dát dětem lákavou atrakci.

Autor námětu: Václav Valenta, 12 let

 

  Chodník k Jurečku

Návrh zohledňuje nejen bezpečnost chodců, ale i svedení dešťové vody,

 která vytéká z uličky Zahradní, kam vtéká voda z horní části Radošovic a hlavně z neupravené ulice Sokolovské.

Vlastní návrh: 

Chodník ze zámkové dlažby a s odvodňovacím žlabem/strouhou na dešťovou vodu v části ulice Ke Koupališti,  a sice od ulice Zahradní po stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (parkoviště U Jurečka)  v délce  cca 100 m.

Hlavním důvodem je bezpečnost chodců (hlavně maminek s kočárky), dále řešení i pro vodohospodáře, kdy by dešťová voda byla svedena do tratoliště, které je propojeno pod parkovištěm do potoka (jinak dešťová voda zatéká do ulice Na Rokytce a zde do kanalizace).

Jedná se o projekt  do 2 mil. korun, navíc v tomto úseku jsou pouliční světla  umístěna 1,7 m od silnice,  tedy chodník v šíři 1,5 m a žlab/strouha 20 cm se sem bez problému vejdou. Vše je  na pozemcích města.

M. Kotrba, obyvatel Radošovic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena