Překvapte Říčany 2021

2. 5. 2021

Tato rubrika představuje náměty Říčaňáků v podobě, ve které je přihlásili do pébéčka Překvapte Říčany.
V tomto období odborníci na úřadě posuzují proveditelnost předložených námětů. Pokud projekty postoupí,
v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování na Řídím Říčany, proto neváhejte s registrací na www.ridimricany.cz.

Rekultivace rozptylové loučky na říčanském hřbitově

Kladete si otázku, proč hlasovat pro obnovu rozptylové loučky, když hřbitov téměř nenavštěvujete? Hřbitov není jen místo pro zemřelé, ale má sloužit především živým a nabízet klidný prostor pro vzpomínání a smíření. Odpradávna byl místem, o které se předkové s úctou starali. Byl vizitkou města a vypovídal o lidech, kteří v něm žili. I současný říčanský hřbitov je pěkně udržovaný, ale k  lepšímu celkovému dojmu nepřispívá stav rozptylové loučky. Ta je řešena velmi nestandardně, čímž ztrácí na svém pietním a důstojném charakteru.

Loučku na hřbitově není snadné najít, protože je skrytá za vzrostlými tújemi v rohu hřbitova. Ani samotná loučka není přehledná, neboť její prostor má tvar „L“ a nelze ji proto z jednoho místa vidět v celku. Na loučce chybí základní pietní/funkční prvky: obřadník nemá kam postavit urnu, chybí zde zpevněná plocha, odkud by mohli pozůstalí sledovat průběh obřadu, chybí zde vhodný prostor pro pokládání květin a svíček. Tráva, na kterou je popel rozptylován, je nekvalitní a v letních měsících vysychá pro nefunkční závlahový systém.

Paralelně s tím i naše loučení se zemřelými postrádá v mnoha případech základní pietní prvky. Přitom důstojné a osobní rozloučení se zemřelými nám pomáhá vyrovnat se s jejich odchodem. Vědomí vlastní konečnosti nám může přinést nový pohled na život; odkrývá, co je podstatné a pomáhá vnímat radostné všední momenty.

Navrhovaný projekt si proto klade za cíl upravit loučku několika jednoduchými zásahy (doplnění o přírodní a funkční prvky a její otevření do prostoru hřbitova), aby získala novou kvalitu, kterou si zaslouží nejen ona, ale i hřbitov jako celek. Navrhované zásahy naleznete podrobněji sepsané v podaném projektu.

Lenka Čumpelíková, Jiří Kočí,
Jaroslava Keicher

 

Venkovní fitness
v centru města

V rámci 5.ročníku Překvapte Říčany jsme připravili projekt, který dále přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru v našem městě. Řeč je o venkovním fitness v centru Říčan. Fitparky se staly přirozenou součástí našeho každodenního života. Cvičení na venkovních fitness strojích umožňují nejenom lidské tělo procvičit, protáhnout, zpevnit tělo celé, anebo některé jeho části, ale zároveň cvičení na venkovních fitness strojích může mít rehabilitační účinek po náročných operacích a zranění končetin. Výhodou oproti obdobným vnitřním zařízením je pobyt na čerstvém vzduchu. V současné nejisté pandemické době, kdy jsou často vnitřní fitness centra zavřena je sportování ve venkovních prostorech jedinou možnou alternativou a lze oprávněně předpokládat, že význam takových venkovních workoutových hřišť bude i nadále do budoucna stoupat. Navrhovaný venkovní fitpark bude umístěn v centru města ve sportovním areálu říčanských fotbalistů v těsném sousedství cyklostezky 0026 „Do Prahy na kole“. Sloužit by měl nejen jako doplněk při tréninku sportovců, ale mimo časy tréninků také široké říčanské veřejnosti včetně žáků škol a gymnázií v samém centru města. Projekt počítá s instalací celkem deseti různých venkovních fitness strojů, každý stroj bude opatřen informační cedulí s doporučením jakým způsobem a jak dlouho na daném stroji správně cvičit. Výběr prvků do fitness parku bude proveden tak, aby vyhovoval pokud možno co nejširšímu spektru budoucích uživatelů a jejich potřebám. Venkovní posilovny, street workout, agility a parkourová hřiště pomáhají navracet do veřejného prostoru život. Cvičí mladí i staří, zapálení sportovci i náhodní kolemjdoucí. Podpořte náš projekt v hlasování. Každý hlas se počítá. Ten váš může rozhodnut. Díky!

Jan Vojta,  FK Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena