Překvapte Říčany 2022

29. 5. 2022

V této rubrice představují sami navrhovatelé své náměty přihlášené do Překvapte Říčany V tuto chvíli je jejich realizovatelnost posouzena úřadem a můžete o nich hlasovat. Přehled všech najdete v příloze.

Udělejme něco s těmi schody!

Hlasujte pro ně v Překvapte Říčany. Schody propojují ulici Černokosteleckou a ulici Říčanskou (dolů k Lihovaru). Přestože oprava má být součástí rekonstrukce blízkého mostu na ulici Černokostelecká, několik let se stále nic neděje. Přes ceduli zákaz vstupu tudy lidé stejně chodí. V případě úspěchu v hlasování by byly schody provizorně opraveny tak, aby mohly sloužit veřejnosti. Děkuji za podporu v hlasování

V. Klimešová, Říčany

 

 

POSEZENÍ U DUBŮ

U cyklostezky na Kolovraty, hned za propustkem pod ul. Říčanská je nádherné místo zvané U DUBŮ. Stojí tu alej pěti památkově chráněných dubů, o kterých se můžeme něco málo dočíst i na ceduli u cykloaltánu. Věděli jste ale, že stojíte na hrázi bývalého rybníka? Rozléval se kdysi na louce za altánem. Po hrázi rybníka vedla cesta přes potok do lomu Na Fabiáně… Ráda bych nějak zdůraznila historii tohoto místa a zároveň zpřístupnila dubovou alej, která je v létě zarostlá ve vegetaci. Proto navrhuji jednoduchý přírodní parčík, kde se bude udržovat pochozí stav vegetace po cestě kolem dubů a na louce za cykloaltánem, kde by se na „dně“ bývalého rybníka zřídilo veřejné ohniště s posezením. A pokud to památkáři dovolí, bylo by pár laviček i poblíž starých dubů, kde by také stála tabule s historií místa.

Helena Dušková

 

Re-Use = prostor ve sběrném dvoře prostor pro věci, které můžou ještě sloužit

Máte doma věci, které už nechcete, ale je vám líto je vyhodit, protože jsou funkční a někomu by se mohly hodit? Jsou to ale věci, které se prodat prakticky nedají a dávat inzerát „za odvoz“ se vám nechce? Navrhuji pohodlnou možnost, jak věci odložit a dát jim možnost si najít nového majitele. CÍL: Vytvořit zakrytý prostor ve sběrném dvoře pro věci, které můžou někomu dál sloužit. Mít možnost tam znovu použitelnou věc odložit. A mít možnost si odložené věci zdarma odnést. SITUACE: Do sběrného dvora se každý den odvážejí věci, které by mohly někomu sloužit, které by mohly někomu udělat radost. Ale jakmile se dostanou do sběrného dvora, v Říčanech zatím nebyla legální možnost, jak si tyto věci odnést. Viděla jsem tam krásné věci: dřevěné židle, neporušenou krásnou dlažbu, postýlku, kolo a mnoho a mnoho jiných. Jsou to přesně ty věci, co končí například odložené u popelnic. ŘEŠENÍ: Koupí se veliký zastřešený lodní kontejner, který se vybaví z části policemi a část prostoru bude vyhrazena pro větší věci. Výhoda řešení ve sběrném dvoře je ta, že se zachytí i lidé, kteří tuto možnost neznají. Věřím, že díky tomuto opatření spousta věcí najde nové majitele. Věci se nevyhodí, znovu použijí, ušetří se zdroje, nebudou se muset znovu vyrábět. Není to určitě konkurent Koloběhu, je to jeho doplnění. Je to pro věci, které nejsou dost pěkné pro Koloběh, ale můžou dál sloužit.

VÝHLED: Projekt začíná minimalisticky, i když věřím, že i tak bude mít veliký dopad. A pokud se osvědčí a bude využíván, dá se krásně rozvíjet a vylepšovat.

Irena Horáčková

 

Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku

Začátkem února jsem podala návrh na vytvoření komunitního vnitrobloku u Koloběhu. Po vypuknutí války na Ukrajině jsem si uvědomila, že tento návrh může klidně počkat na příští rok. Inspiroval mě návrh Lukáše Shrbeného, který chtěl použít celý rozpočet pébéček na podporu Ukrajiny, což ale podle pravidel nelze. Rozhodla jsem se tedy změnit svůj původní návrh na projekt „Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku“. Žije se nám tu opravdu dobře, máme to dokonce potvrzeno 1. místem v ČR. Přijali jsme k nám asi 550 žen a dětí, které mají za sebou těžkou zkoušku útěku z válečné hrůzy a nejistou budoucnost své země, rodiny a hlavně dětí. Dlouhá doba trvání války v nás pomalu otupuje odhodlání pomáhat, chápat a také děkovat za hrdinství Ukrajinců, kteří bojují i za náš mír.Pokud dáte hlas tomuto projektu, umožníte fi nancování pracovních příležitostí pro ukrajinské ženy, mimoškolních aktivit dětí i během prázdnin, vytvoření psychologického centra a mnoha dalších charitativních aktivit. Za případný hlas velmi děkuji.

Ivana Drbohlavová

 

Rekonstrukce ulice Do Lehovic

V oblasti rybníků Marvánek, Rozpakov a Srnčí se v minulých letech hodně investovalo, což mělo pozitivní vliv na estetickou stránku jejich okolí i na využitelnost pro nejrůznější venkovní aktivity - procházky, běh, kolo, brusle, koupání, otužování atd. Kaňkou na kráse je však úsek ulice Do Lehovic od křižovatky s ul. Golfová až k rybníku Rozpakov, kterým mnoho místních i přespolních musí projít, aby se dostali od Oázy na novou cyklostezku. Tento úsek o délce cca. 270 m je spíše polní cestou, která se za deště mění v bahenní lázeň a za sucha v prašnou poušť. Tuto komunikaci využívají též lidé, kteří mají své chaty v blízkém okolí. Většinou jezdí auty, což stav ulice dále zhoršuje. Cesta je nyní plná výmolů. Malé děti na odrážedlech a začínající cyklisté mají problém se udržet v sedle, dospělí hrají kličkovanou mezi kalužemi. Rádi bychom současnou situaci vyřešili kompletní rekonstrukcí uvedeného úseku, kterou jsme původně navrhovali. Technické provedení je však složitější a je nezbytné nejdříve připravit projektovou dokumentaci tak, aby bylo jasné, jak fi nální řešení bude vypadat. Následně by došlo k realizaci rekonstrukce buď z rozpočtu města, nebo v příštím ročníku Překvapte Říčany.

Pokud vám náš návrh dává smysl, budeme rádi za vaše hlasy!

David Mužík a Tomáš Hais

 

Stínění rušivého veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení (VO) se stalo kulturní normou poskytující určitý komfort a pro někoho pocit bezpečí. Reálné zlepšení bezpečnosti je ovšem diskutabilní a novější studie dokonce dokumentují zhoršení kriminality v důsledku svícení. Zároveň s sebou noční svícení nese významné náklady zdravotních rizik a poškozeného životního prostředí. Noční tma je jednou ze základních biologických potřeb stejně jako denní světlo, čistý vzduch a voda. Střídání noci a dne reguluje fyziologické procesy v našem těle (i všech ostatních organismů). Modré světlo blokuje tvorbu hormonu melatoninu, a tak brání spánku. Dlouhodobé narušování denního cyklu je spojeno se širokou škálou zdravotních problémů. Není náhoda, že narůstá prodej melatoninových tablet pro řešení nespavosti. Nestíněná svítidla oslňují a tak zhoršují vidění a bezpečnost na komunikacích. Přesvětlené noční prostředí je kulturní a vědeckou ztrátou. Manuály pro šetrné moderní osvětlování [např. 1] uvádějí dávno známé principy: Svítit 1) jen tehdy a 2) tam, kde je to užitečné, 3) s minimální intenzitou, 4) bez modrého a zeleného světla, tzn. používat jen teplé (oranžové) světlo s teplotou chromatičnosti 1800-2000 K. Bohužel, většina VO tyto principy porušuje. Svítí do stran i do nebe a tedy do oken, do širokého okolí a lidem do očí.

Svítí celou noc, ačkoli v rezidenčních oblastech v době 19-07 hod je ulice 99 % času prázdná. Nová LED svítidla svítí bílým světlem o CCT 3000-5000 K se silnou modrou a zelenou složkou. Cílem tohoto projektu je osadit stínidly stávající svítidla VO, která obtěžují obyvatele přímým světlem nebo ohrožují bezpečnost oslňováním. Výběr se provede na základě žádostí obyvatel. Půjde o pilotní projekt, v rozsahu např. 100 – 200 tis. Kč, zahrnující design stínidel pro různé typy odstíněných svítidel. Zároveň projekt zvýší povědomí veřejnosti o veřejném svícení a problému světelného znečištění.

[1] MŽP 2021 https://bit.ly/3L4ji1V

David Rajmon

 

Chodník v ulici Dukelská (Bezručova - Černokostelecká)

Dukelská patří mezi frekventovanější ulice ve svém okolí – jako jedna z mála paralelních ulic propojuje Černokosteleckou přes Bezručovu až na Domažlickou. Úsek mezi Bezručovou a Černokosteleckou slouží mnoha lidem k cestě do podniků v okolí – například květinářství, restaurace nebo vinotéky. Stav ulice je ovšem zanedbaný – Dukelská jako jediná z místních ulic spojujících Bezručovou a Černokosteleckou nemá chodník. Zelené pásy po jejím okraji jsou rozježděné od parkujících aut. Ty se v deštivém počasí rozbahní a lidé následně musí chodit vozovkou. Chodník by oddělil chodce od provozu i parkujících vozidel a celkově osvěžil prostranství. Šířka ulice 11 metrů umožňuje vybudování chodníku, zachování obousměrného provozu i podélného parkování.

Ivo Háleček

 

Venkovní fitness v centru města

V rámci 6. ročníku Překvapte Říčany jsme připravili projekt, který dále přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru v našem městě. Řeč je o venkovním fi tness v centru Říčan. Fitparky se staly přirozenou součástí našeho každodenního života. Cvičení na venkovních fi tness strojích umožňují nejenom lidské tělo procvičit, protáhnout, zpevnit celé nebo některé jeho části, ale zároveň cvičení na venkovních fi tness strojích může mít rehabilitační účinek po náročných operacích a zranění končetin. Výhodou oproti obdobným vnitřním zařízením je pobyt na čerstvém vzduchu. Navrhovaný venkovní fi tpark bude umístěn v centru města ve sportovním areálu říčanských fotbalistů v těsném sousedství cyklostezky 0026 „Do Prahy na kole“. Sloužit by měl nejen jako doplněk při tréninku sportovců, ale mimo časy tréninků také široké říčanské veřejnosti včetně žáků škol a gymnázií v samém centru města. Projekt počítá s instalací různých venkovních fi tness strojů, každýstroj bude opatřen informační cedulí s doporučením, jakým způsobem a jak dlouho na daném stroji správně cvičit. Výběr prvků do fi tness parku bude proveden tak, aby vyhovoval pokud možno co nejširšímu spektru budoucích uživatelů a jejich potřebám. Venkovní posilovny, street workout, agility a parkourová hřiště pomáhají navracet do veřejného prostoru život. Cvičí mladí i staří, zapálení sportovci i náhodní kolemjdoucí. Podpořte náš projekt v hlasování. Každý hlas se počítá. Ten váš může rozhodnout. Díky!

Jan Vojta

 

Darování části rozpočtu Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině

Původně jsem chtěl navrhnout dopravní úpravy a stavbu malého parkoviště pro cyklostezku, ale okolnosti ukázaly, že existují místa, kde jsou a budou peníze potřeba více. Pravidla projektu Překvapte Říčany neumožňují, aby rozpočet jednoho návrhu překročil 2 miliony korun. Kdy, kam a na co peníze použít budou nejlépe vědět profesionální organizace tomu určené. Proto navrhuji darovat 2 miliony korun na sbírku SOS Ukrajina, kterou pořádá Člověk v tísni. Několik lidí mi doporučovalo, aby návrh byl cílen na lokální podporu uprchlíků na říčansku. Myslím ale, že peníze jsou nejvíce potřeba přímo na Ukrajině, kde skutečně zachraňují životy. Člověk v tísni je navíc organizace s třicetiletou zkušeností a jejich pomoc je směřována jak na Ukrajinu tak na místa v České republice, a proto věřím, že by takto byly využity správně.

Lukáš Shrbený

 

PODPOŘTE projekt č. 14 RENOVACE SEVERNÍHO VSTUPU DO RONDELU V ŘÍČANECH

Renovace stěn podél schodiště a nátěr antigraffi ti Obnova povrchu schodiště Hlasujte: HLASOVÁNÍ proběhne od 1. do 15. června 2022 přes zvací maily pro registrované v Řídím Říčany nebo přes Portál občana města Říčany nebo papírově v Infocentrech na náměstí a v Rondelu.

 M. Novotná

 

Návrh na úpravu pěší cesty vedoucí přes lesík spojující ulici Bezručova s ulicí Olivova

Na konci ulice Bezručova na rohu s ulicí Sovova začíná malý lesík, kterým vede pěšina směrem k ulici Olivova a Malá Olivová, kde začíná Říčanský les. Tuto pěšinu využívají nejen obyvatelé přilehlého okolí (včetně sídliště) k procházkám, venčení psů, ke sportu (běhu a jízdě na kole), maminky s kočárky apod., neboť spojuje Bezručovu ulici s Říčanským lesem. Jakmile však zaprší, je pěšina rozbahněná. V minulosti byla již jednou drobně upravena štěrkem, který je už dávno zašlapán. Navrhovaná úprava by spočívala především ve zpevnění cesty kamenivem (vysypání kamennou drtí), což je zcela přírodní materiál, který je využíván na většině cest v Říčanském lese, kde se osvědčil. Odvádí při dešti vodu z povrchu, takže by určitě každý ocenil, že projde lesem bez zabahněných bot. Navíc je úprava cesty investičně nenáročná s vysokým uživatelským komfortem. Kdo by se v lesíku rád pohodlně prošel i v deštivých dnech, podpořte tento projekt.

Markéta Vodáková

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena