Preventivní činnost OSPOD v roce 2019

3. 5. 2019

Sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD v rámci primární prevence pro speciální a praktické školy v ORP Říčany naplánovaly besedy s žáky na téma:

• dítě ohrožené syndromem CAN (zneužívání, zanedbávání, týrání)

• problematické vztahy s vrstevníky (šikana – oběť a agresor), kyberšina, sexting a oblast sociálních sítí

• výchovné problémy (např. agresivita, záškoláctví, trestná činnost apod.)

• rizikového chování jednotlivce či ve skupině (experimenty s návykovými látkami, hazardní hraní, příslušnost k extrémním skupinám atd.)

• trestní a přestupkové řízení, výchovná opatření

Ze zkušenosti z proběhnuvších setkání je patrné, že zvolená problematika žáky zajímá. Děti a náctiletí aktivně diskutují a kladou zvídavé dotazy. Na další naplánovanou prevenci se sociální pracovnice vždy těší, neboť každá beseda je jedinečná a obohacující.

Do programu primární prevence jsou zapojeny školy: Střední škola řemesel v Kunicích, Základní škola praktická Olešovice, Základní a praktická škola v Kostelci nad Černými Lesy, Základní škola Nerudova v Říčanech.

 

Sociální pracovnice se taktéž zaměřily, mimo pořádání preventivních programů určené k potírání sociálně patologických jevů, na osvětu poskytování první pomoci. Na konci února OSPOD zorganizoval pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí „Záchranářský den“ v Centru Na Fialce. Děti měly možnost prožít akční den plný zajímavých informací, vyzkoušet si resuscitaci na vlastní kůži a následně si odpočinout při sledování animovaného filmu „Jak vycvičit draka 3“. Poděkování za možnost uskutečnit akci patří Centru Na Fialce a záchranářům středočeského kraje, konkrétně záchranářce Zlatce Smejkalové.

Jolana Pártlová, Iva Kirejevová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena