Příběhy našich sousedů

27. 9. 2019

Příběhy našich sousedů v novém školním roce

Po loňském prvním ročníku se tento podzim na Říčansku znovu rozbíhá vzdělávací projekt Post Bellum Příběhy našich sousedů. Realizuje se v rámci implementačních aktivit projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643. V průběhu školního roku 2018/2019 se do projektu zapojilo 38 žáků a 7 pedagogů ze čtyř základních škol a bylo nahráno devět pamětníků se vztahem k regionu. Školy, které se do tohoto projektu v Říčanech a ve Strančicích zapojily, se staly součástí sítě Škol Paměti národa. Do ní patří školy, které umožnily žákům zúčastnit se vzdělávacích projektů neziskové organizace Post Bellum a jsou nadějí, že tématu moderních dějin je v hodinách věnována dostatečná pozornost. Aktivní vyučující dějepisu, češtiny, občanské výchovy a dalších předmětů z různých koutů republiky se potkají na Slavnosti škol Paměti národa v Praze dne 3. října.

Už brzy se za pamětníky pod vedením svých učitelů vydají děti ze základních škol v Říčanech, Světicích a Mnichovicích. Čeká je dobrodružství přípravy a natáčení rozhovoru s účastníkem událostí 20. století, zpracování příběhu a pak jeho prezentace před veřejností na jaře 2020.   

 Renata Skalošová,

místní koordinátorka projektu   

 

 

 

 

 

Po slavnostní závěrečné prezentaci Na Fialce –
žákovský tým s pamětnicí Olgou Vaňkovou

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena