Přijímací zkoušky Gymnázium Říčany

29. 3. 2024

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se konají takto:

žáci 9. ročníků: pátek 12. a pondělí 15. dubna 2024 od 8.15hod.

žáci 5. ročníků: úterý 16. a středa 17. dubna 2024 od 8.15

Zkoušky v náhradním termínu: pondělí 29. a úterý 30. dubna 2024 od 8.15 hod. – žáci 5. i 9. ročníků

 

Ověření znalosti českého jazyka u ukrajinských uchazečů se uskuteční formou rozhovoru před komisí dne 12. a 15. dubna 2024 dle harmonogramu oznámeného zákonnému zástupci uchazeče.

Upřesňující informace i kritéria pro přijímací řízení na gymnázium ve šk. roce 2024/25 naleznete na webových stránkách školy www.gyri.cz

V případě potřeby kontaktujte sekretariát gymnázia, tel. +420 739 964 270 nebo ředitelku školy

Mgr. Zuzanu Pokornou

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena