Problematická hlavní kanalizační stoka v Říčanech je zčásti opravená

19. 8. 2013

První etapa rekonstrukce páteřní stoky A v Říčanech skončila. Město nechalo postavit zcela nové odlehčovací komory, které v případě dešťů pomáhají s přívaly vody jednotné kanalizace. Dříve docházelo k častému přelévání odpadních vod do přírody. Spolu s dalšími opatřeními se podařilo situaci zlepšit natolik, že bylo možné vydat souhlas s napojením několika konkrétních nemovitostí. Další uvolnění podmínek pro napojení přijde po výstavbě druhé a třetí etapy, které jsou nyní před žádostí o vydání stavebního povolení.

„Situace se oproti minulosti zlepší, ke změně dochází i s dalšími opatřeními. Přepojujeme část kanalizační sítě na čistírnu odpadních vod v sousední Křenici, opravili jsme kanalizační řady tak, aby se do něj nevsakovaly podzemní vody,“ komentuje situaci starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a doplňuje: „Podle studie, kterou máme k dispozici, je možné připojit na stoku A některé nemovitosti, u nichž to dva roky nebylo možné. Bylo rozhodnuto, že půjde o nemovitosti z projektu dostavby kanalizace města, který byl zpracován v roce 2008. Dalším projektem, který dostane povolení, je stavba volnočasového centra na Fialce.“

Projekt dostavby kanalizace je podporován z evropských zdrojů v rámci dotace Operačního programu životní prostředí. V jeho rámci bude připojeno zhruba 500 nemovitostí, u kterých se počítalo s napojením už v roce 2008. U některých z těchto nemovitostí se ale majitelé rozhodli, že se připojí až později, takže vznikl prostor pro napojení dalšího objektu v pořadí, kterým je Volnočasové centrum na Fialce. Slavnostní otevření centra s bazénem, sportovní halou a kinem by mělo proběhnout na začátku školního roku.

„Jsme velice rádi, že se městu podařilo provést opatření, která vedla k částečnému zkapacitnění stoky A, a mohlo tak dát povolení k napojení centra Na Fialce na kanalizaci. Když město před více než rokem a půl tuto podmínku do stavebního povolení na stavbu centra prosadilo, vyhlíželi jsme s obavami, zda se podaří opatření provést. Slib pana starosty, že město udělá maximum, aby termín otevření centra nebyl situací kolem kanalizace ohrožen, byl splněn. Odměnou za náročnou práci jeho týmu budou spokojení obyvatelé Říčan, kteří budou mít od září ve městě konečně svůj bazén,“ sděluje nového centra ředitel Lukáš Basík.

„Spadl mi velký kámen ze srdce, protože podmínky pro napojení jsou velmi limitní. Ještě v červenci to vypadalo, že Říčany budou mít místo nového veřejného bazénu suchou kachlíčkovanou díru. První krok se povedl, celkový stav páteřní kanalizační stoky ale stále není dobrý. Zavázali jsme se, že další dvě etapy provedeme do konce roku 2016,“ říká k tomu starosta Vladimír Kořen.

Doplňuje ho radní pro infrastrukturu Miloslav Šmolík /ODS/: „Teď nás čeká zvětšení profilu trubek v délce takřka jednoho kilometru a hlavně vybudování retenční nádrže. Celkové náklady mohou být kolem 40 milionů korun, ale ještě máme nějakou naději na podporu z evropských fondů.“

Projekt nyní bude procházet stavebním řízením, inženýrskou činnost zdržely mnohé majetkoprávní vztahy, stoka leží na pozemcích mnoha vlastníků. Postupně se ale negativní postoje podařilo překonat. Samotná stavební činnost by měla začít v příštím roce.

O napojení dalších nemovitostí na problematický úsek bude rozhodovat na základě koncesní smlouvy provozovatel říčanské sítě společnost 1.SčV.

 

Adéla Michalová

tisková zpráva města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena