Proč je dobré být zastupitelem

1. 1. 2021

 

V minulých týdnech a měsících se řešila kauza bytů z Komenského náměstí. Mediálním prostorem létala mnohá zdůvodnění, proč byty převést či nepřevést na původní nájemníky, ponechat je v majetku města, případně znovu prodat byty nájemníkům za novou odhadní cenu. Tato kauza se zdá na první pohled komplikovaná a může u mnohých spoluobčanů zanechat pachuť něčeho podezřelého, nečestného a nemravného. Tak tomu však není! Předně je třeba se omluvit nájemníkům za způsobená příkoří ze strany města. V červenci 2019 byl na Zastupitelstvu města schválen záměr uzavřít řádné smlouvy o převodu vlastnictví bytu za cenu 100 Kč za byt podle původních parametrů, stanovených v roce 2002. Toto usnesení bylo schváleno 17 hlasy všech přítomných zastupitelů, včetně všech zastupitelů Klidného města a starosty Vladimíra Kořena. Nikdo ani náznakem nezpochybnil nevýhodnost převodu za symbolickou cenu 100 Kč podle původně stanovených smluvních podmínek. Všichni si byli vědomi, že nájemníci si své byty již zaplatili při výstavbě a legitimnost očekávání nájemníků byla potvrzena hlasováním zastupitelů i v minulosti. V srpnu 2019 se však objevila pochybnost, jestli tento záměr prodeje byl či nebyl v roce 2002 vyvěšen na úřední desce, aby tím byly splněny zákonné podmínky převodu. Jelikož se důkaz vyvěšení nedohledal, začalo roční právní martyrium a město hledalo důvody, proč byty nepřevést za původních podmínek. Nakonec pověřený soud v srpnu 2020 svým pečlivě zdůvodněným rozsudkem rozhodl ve prospěch nájemníků a následně 11 zastupitelů rozhodlo hlasováním o zastavení dalších soudních sporů s nájemníky a schválilo kupní smlouvy o převodu. Kauza tímto končí a je třeba jmenovitě poděkovat těmto zastupitelům – Polánský, Hraba, Mrázek, Jančíková, Krebs, Šmolík, Egidová, Kozák, Frydrych, Michalička, Auředník. Každý hlas při hlasování rozhodoval a těchto 11 zastupitelů se postavilo v souladu s právem za občany Říčan. Vážím si toho a tito zastupitelé mají moji důvěru. Má-li existovat pouze jediný důvod, proč bylo dobré stát se zastupitelem a vyváženě hájit zájmy města a občanů, tak tato kauza byla tím pravým důvodem.

Přeji vše dobré občanům Říčan v této zvláštní neklidné době a vězte, že v roce 2021 bude lépe.

Tomáš Krebs,

člen finančního výboru a zastupitel, (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena