Prodej známek na svoz popelnic na rok 2020

29. 11. 2019

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2020 bude zahájen

ve středu 11. 12. 2019

v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619

 Zde je možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, zveřejněný na webových stránkách města

prodejní doba:

Pondě             7.00 – 12.00 hod.     12.30 - 18.00 hod.

Úterý                7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 15.00 hod.

Středa               7.00 – 12.00 hod.     12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek             7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 15.00 hod.

Pátek                7.00 – 11.00 hod.

 

l v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53

prodejní doba

Pondě             7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 18.00 hod.

Úterý                7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 15.00 hod.

Středa               7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 18.00 hod.

Čtvrtek             7.00 – 12.00 hod.     12.30 – 15.00 hod.

Pátek                7.00 – 11.00 hod.

 

l informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83

prodejní doba:

Pondě             8.30 – 12.00 hod.     12.30 – 17.00 hod.

Úterý                8.30 – 12.00 hod.     12.30 – 17.00 hod.

Středa               8.30 – 12.00 hod.     12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek             8.30 – 12.00 hod.     12.30 – 17.00 hod.

Pátek                8.30 – 12.00 hod.     12.30 – 16.00 hod.

Sobota              9.00 – 12.00 hod.

 

l informačním centru Rondel nádraží – pouze platby kartou.  Prodejní doba:

Pondě             10.00 – 18.00 hod.

Úterý                10.00 – 18.00 hod.

Středa               10.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek             10.00 – 18.00 hod.

Pátek                10.00 – 18.00 hod.

Sobota              10.00 – 18.00 hod.

Neděle              10.00 – 18.00 hod.

 

O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.

 

I pro rok 2020 zůstávají ceny za svoz a likvidaci odpadu pro obyvatele beze změn. Nadále platí zvýhodnění pro občany s trvalým pobytem v Říčanech.

Směsný komunální odpad 

cena r. 2020

cena se slevou 75 % pro občana s trvalým pobytem v Říčanech

rok - 60 L

1 632,00 Kč

408,00 Kč

rok - 60 L – důchodce sám

816,00 Kč

204,00 Kč

rok - 80 L

2 088,00 Kč

528,00 Kč

rok - 120 L

2 316,00 Kč

588,00 Kč

rok - 240 L

3 564,00 Kč

900,00 Kč

rok - 1100 L

16 380,00 Kč

4 104,00 Kč

jednorázový pytel

70,75 Kč

 

doplněk k popelnici

70 Kč

 

rekreační objekty

100 Kč

 

 

 

 

Biodpad

cena r. 2020

cena s 1/3 slevou pro občany s trvalým pobytem v Říčanech

rok - 120 L

1 392,00 Kč

924,00 Kč

rok -240 L

1 656,00 Kč

1 104,00 Kč

rok - 1100 L

9 048,00 Kč

6 036,00 Kč

 

Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l nádobu.

Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.

Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstává ve výši 500,-Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.

 

Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:

U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.

U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50 % uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení, v případě dodání nepravdivých informací uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.

U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

Věra Krejčová,

vedoucí odboru finančního

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena