PROJEKT ,,PATRIOT“ V ZAJETÍ UMĚLECKÝCH MÚZ

10. 4. 2013

V minulém čísle Kurýru vás informovala paní ředitelka Marie Lejčková ze ZŠ Bezručova o projektu ,,PATRIOT“, jehož cílem je propojit spolupráci mezi jednotlivými říčanskými školami v různých oblastech vzdělávání. Nezapomnělo se ani na vzdělávání umělecké.

Garantem těchto uměleckých projektů v programu ,,PATRIOT“se společně s městem stala ZUŠ Říčany ve spolupráci se ZŠ Nerudova. Patronaci přijala paní Hana Špačková, místostarostka města Říčany. V tomto projektu proběhla jako první umělecký závan soutěž ,,Pěvecké mládí“.

Na organizaci soutěže jsme s jednotlivými řediteli spolupracovali již od podzimu, kdy bylo nutné nastavit propozice soutěže tak, aby  byly přijatelné pro všechny školy ve všech věkových kategoriích. Pěvecké soutěže se zúčastnily ZŠ Bezručova, ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ U Říčanského lesa, MŠ Čtyřlístek a ZUŠ Říčany.

Příprava soutěže, přesto že to byl první ročník, proběhla celkem bez problémů. Pokud se vyskytly nějaké nedostatky, řešili jsme je okamžitě a doufám, že se nám to podařilo. Hlavním mottem pro přípravný tým soutěže bylo uspořádat soutěž, která bude pro soutěžící příjemná a kde nebudou důsledně řešit limity a repertoár tak, jak je to na soutěžích ostatních.

Jediné co nás opravdu překvapilo, byl počet soutěžících. Přihlásilo se celkem 52 zpěváčků. Vzhledem k nemocnosti soutěžilo ,,jen“ 42 dětí. S takovou účastí jsme nepočítali.

Děkujeme MěKS, že nám umožnilo soutěž časově navýšit až do odpoledních hodin. Soutěžilo se od 9.30 až do 16.00 hodin!

Děti hodnotila porota složená z učitelů jednotlivých škol. Předsedkyní poroty byla paní uč. Jana Nováková ze ZUŠ Říčany, která má s pěveckými soutěžemi bohaté zkušenosti. V porotě dále zasedli pan uč. Pavol Jánoš (ZŠ Říčanského lesa), Martin Mužík (ZŠ Bezručova) a Jan Krásný (ZŠ Masarykovo n.). Role tajemníka poroty se ujala paní uč. Hana Javorská ze ZUŠ Říčany, která má opět s touto funkcí velké zkušenosti.

Děti byly hodnoceny v bronzovém, stříbrném a zlatém pásmu. Každý soutěžící si odnesl diplom a odměnu a mohl svůj výkon prodiskutovat s předsedkyní poroty.

Oceňujeme zájem paní místostarostky, která si udělala čas a soutěž téměř celou vyslechla, promluvila  s porotou a zajímala se o průběh a přípravy soutěže.

Dík patří také panu uč. Petru Malínkovi ze ZUŠ Říčany, za jeho klavírní kouzla mezi tóninami, které bylo nutné jednotlivým dětem přizpůsobit nejen na zkouškách, ale i na soutěžním pódiu. Další velký dík posíláme zvukaři MěKS Radimovi Kadlčákovi za skvělou práci s ozvučovaní technikou.

S kolegy z hudebních tříd jednotlivých škol jsme se shodli, že pěvecká soutěž má význam a bylo by dobré, aby v dalších letech pokračovala. Společně ještě doladíme drobnosti v propozicích a budeme se těšit na další ročník!

Připomínky k soutěži můžete posílat na info@zusricany.cz.

 

Za přípravný tým

Hana Javorská, zástupkyně ředitelky ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena