Projekt Šablony II v realizaci

1. 2. 2020

 

Naše škola od září 2019 realizuje projekt Šablony II.

Jde o projekt vyhlášený a dotovaný MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem je podpořit základní školy pro zájmové vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na pomoc školám pro zájmové vzdělávání.

Výše dotace přiznané na realizaci projektu je  

Každá škola si mohla sama zvolit prioritní aktivity dle svých potřeb a zaměření školy.

Naše škola si zvolila tyto aktivity:

 

Základní škola

l školní speciální pedagog l dva školní asistenti

l vzdělávání pedagogů – čtenářská, matematická, jazyková gramotnost, výchovné poradenství, osobnostně sociální rozvoj, IT gramotnost l vzdělávání celého pedagogického sboru – inkluze l využití ICT ve vzdělávání l školní kluby: čtenářský, zábavné logiky a deskových her, komunikace v anglickém jazyce, dva kluby občanského vzdělávání a demokratického myšlení l tři kroužky doučování

 

Školní družina

l školní asistent l vzdělávání vychovatelek – čtenářská a matematická gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, projektová výuka, polytechnické vzdělávání l zapojení odborníka z praxe l družinové kluby: čtenářský, zábavné logiky, badatelský

 

 

Podle uvedeného výčtu aktivit je zřejmé, že projekt je svým obsahem pestrý a zaměřený především na děti a žáky s cílem rozvíjet jejich dovednosti a podpořit školní úspěšnost.

V současné době běží naplno činnost všech osmi školních zájmových klubů, v každém týdnu je realizována minimálně jedna hodina výuky s přímou podporou informačních technologií, do školní družiny přichází během každého měsíce dva odborníci z praxe a děti, které potřebují dopomoc při osvojení nového učiva, pracují pod vedením pedagogů v kroužcích doučování.

Na prvním i druhém stupni přichází do výuky školní asistenti s cílem podporovat práci pedagogů. Jejich práce je přínosná zejména z pohledu větší možnosti individuální práce s žáky.

Speciální školní pedagog pracuje s žáky individuálně, sestavuje individuální plány, provádí diagnostiku možné školní neúspěšnosti, realizuje odborné poradenství rodičům a učitelům, komunikuje s pedagogickými pracovišti.

Z dosavadních výsledků při realizaci máme velkou radost, neboť ohlas od dětí i rodičů je velmi dobrý.

Projekt bude trvat do roku 2021 a můžeme se tak těšit na další plánované aktivity.

 

Marie Lejčková
- koordinátorka projektu

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena