Projekty Překvapte Říčany

30. 5. 2021

Každý z navrhovatelů Překvapte Říčany dostal možnost prezentovat svůj námět v kurýru podle svého uvážení
v této rubrice. Odborníci na úřadě dokončili posouzení proveditelnosti předložených námětů. Postupující projekty najdete v příloze a v červnu jim můžete dát svůj hlas v hlasování.

 

 

Sudová sauna na Marvánku

Okolí Marvánku patří mezi mé oblíbené oblasti v Říčanech, které s rodinou rádi navštěvujeme. Marvánek pro mě získal další rozměr minulý podzim, když jsem jej začal navštěvovat za účelem otužování. Tak jako ostatní vnitřní aktivity, i sauny byly uzavřeny a tak se pro mě stalo otužování náhražkou oblíbeného saunování. Myšlenka se saunou u Marvánku pochází někdy z tohoto období a myslím si, že by její realizace mohla vést ke zkvalitnění veřejného prostoru a možnostem pro lidi, kteří mají ke sportu, otužování a saunování kladný vztah. Samotná realizace by neměla být nijak složitá. Vytápění sauny by bylo řešeno kamny na dřevo, svícení napojené na fotovoltaický panel. Sauna by tak nebyla závislá na přívodních energiích a její instalace by nevyžadovala další úpravy pozemku. Sauna by byla umístěna v jihozápadní části rybníku, na pozemku města č. 261/1. Místnosti sauny by byly rozděleny na část saunovací a odpočinkovou, která by zároveň sloužila jako převlékárna. Osvěžení samozřejmě v Marvánku. Délka saunovacího cyklu by byla 3 hodiny, během kterého by si dotyční saunu měli vytopit a užít si samotné saunování. Zamluvení sauny bych navrhnul zařadit do rezervačního systému sportovišť, tak aby se saunování přiblížilo široké veřejnosti.

Petr Doležel

 

 

Co je singltrek

Hovorový název pro terénní cyklistické stezky. Název je odvozen od anglického single-track. Principem je trasa široká do 1 m s jedním směrem jízdy o různé obtížnosti, která je odstupňována od víkendových/amatérských jezdců až po pokročilé ridery. Jeho projektování je v současnosti založeno na speciální metodice, která cyklistům poskytuje maximální zážitek z jízdy při zachování maximální možné bezpečnosti v kombinaci s šetrným přístupem k přírodě.

Myšlenkou zbudování Říčanského Singletreku je absence legálního trailu. Hlavním přínosem pro Říčany by bylo ulehčení stávajícím pěším stezkám a snížení rizika srážky chodce a cyklisty. Možnost zatraktivnění kola jako dopravního prostředku a ulehčení přírodě, kdy zde volně vznikají ilegální traily v okolních lesích. Kladně bychom viděli i propojení na stávající komunitu cyklistů, běžců a dalších potencionálních uživatelů. 

Vzhledem k bezpečnosti jízdy by zde mohly být pořádány i školní výlety, kursy nebo kempy. 

Výhodou Říčan je i existující infrastruktura cyklostezek, která při správném propojení umožní přesun mezi trasami bez nutnosti budování stezek určených pro návrat „stoupacích trailů“. Prioritou jsou cyklisté z Říčan bez rozdílu technické úrovně a tomu by byla i přizpůsobena obtížnost. Díky lokálnímu zaměření by neměla být nutná výstavba parkovacích míst či jiné formy zázemí, ale i zde bylo vytipováno místo s touto možností.

Projekt by byl realizován pod dohledem Říčanského jezdce Vlasty Kabeláče Čiháčka (10x mistr republiky v Trialu), Jakuba Uliarczyka jako lokálního ridera (se zkušeností se stavbou trailů v zahraničí) a Michala Maroši (legendy Mountainbikingu a nejúspěšnějšího CZ jezdce na RedBull Rampage).

Ačkoliv je v původním plánu zbudování dvou základních tras, pro projekt překvapte Říčany jsme vybrali pouze jednu zkrácenou trasu, která začne nad Tehovem, míjí Světice a zakončena je v Říčanech u stezky propojující Olivovnu s Hájovnou, s možností budoucího prodloužení.

Jakub Uliarczyk

 

 

Přírodní sportovní hřiště Plavínová

Cílem našeho záměru je vybavit a dobudovat sportovní hřiště v ulici Plavínová, které by mělo přirozený a přírodní charakter (travnatý povrch, zachování vysazených stromů).

Pozemky patří městu a jsou určeny pro sportoviště. Již nyní využívají tento plácek zejména děti z okolí ke sportování a hrám. Chtěli bychom ale prostor vybavit a upravit tak, aby mohl lépe sloužit pro venkovní sportovní aktivity. V rámci záměru chceme mimo jiné srovnat a zpevnit povrch hřiště a dosít jej travou, pořídit branky na fotbal, basketbalový koš, venkovní stůl na ping-pong a případně další vybavení po domluvě s městem a místními obyvateli.

Hřiště bude veřejně přístupné pro širokou veřejnost, hlavní cílovou skupinou jsou ale děti z nejbližšího okolí. V současné době v blízkém okolí plánovaného hřiště bydlí přibližně 300 obyvatel. Žádné podobné sportoviště se v blízkosti nenachází.

Velkým přínosem může být toto venkovní hřiště i pro děti z nové MŠ v ulici Bílá (aktuálně ve výstavbě), které by mohly hřiště také využívat.

Město již v současné době plochu pro sportování seká a základně udržuje. Pořízené sportovní vybavení by mělo mít dlouhou životnost. Projekt by tedy neznamenal pro město nárůst provozních nákladů oproti současnému stavu.

Naším hlavním cílem je zajistit pro děti z okolí možnost aktivit a sportování na čerstvém vzduchu, což je důležité především v dnešní době, kdy jsou omezena vnitřní sportoviště. Pomozte nám v tomto úsilí podpořením našeho projektu.

Tomáš Havlík, Karel Konečný

 

Most u hokejové haly

Chodíte tudy? Chcete nový a bezpečný most? Hlasujte pro něj v Překvapte Říčany č. 3.

Navrhuji vyměnit tento most za hokejovou halou mezi ulicemi V Chobotě a Škroupova, protože znám případy, kdy dítě na kole a odrážedle z něho spadlo. Dospělý ho na kole také nepřejede, protože by si prorazil duši.

Děkuji za podporu v hlasování.

V. Klimešová, Říčany

 

 

Dvojice sousoší s lavičkami

významných říčanských filmařů

 

Milí říčaňáci,

předkládáme návrh dvou sousoší významných a širokou veřejností oblíbených filmařů, úzce spjatých s naším městem Oty Hofmana a Karla Kachyni. Sousoší budou z bronzu a zhotovena profesionálními sochaři podle klíče – osobnost na lavičce a známá postava z její filmové tvorby.

Tato unikátní umělecká díla Říčany zkrášlí a bezesporu zvýší atraktivitu města. Vzhledem k popularitě osobností a filmových postav, kterými budou Otto Šimánek jako Pan Tau a Tomáš Holý alias Jakub ze Setkání v červenci, ze snímku, jež se navíc natáčel asi třicet kilometrů od Říčan, se lze jistě domnívat, že dojde k zvýšení turistické návštěvnosti města, tak jak je to u podobných projektů běžné. Přikládáme ilustrativní fotografii Švejka od ak. soch.  Martina Kocourka a prozatímní návrh jeho modelu. Pro umístění soch navrhujeme místa, kde se obyvatelé a návštěvníci, turisté nebo cyklisté rádi zastaví a vyfotografují, a to u koupališť Jureček a Marvánek.

Sousoší budou označena QR kódy, které lze využít na pohlednicích z Říčan, propojit s webem, sociálními sítěmi nebo videem a využít je v rámci zvýšení turistického ruchu pro město. Věříme, že vás náš návrh zaujal a příjemně překvapil a podpoříte ho svým hlasem, za což vám předem děkujeme.

Otto Hofmann a Ondřej Slanina

 

Rekonstrukce schodiště nad Mlýnským rybníkem a zvýšení bezpečnosti na Mlýnské ulici

Schodiště spojující Mlýnskou a Havlíčkovu ulici chodcům zkracuje cestu na hráz Mlýnského rybníku a je hojně využíváno jako zkratka každodenní pěší cesty po městě. V současnosti je ale ve velmi špatném stavu. Navrhuji schodiště kompletně obnovit a mírně rozšířit tak, aby se zde mohli bez problému potkat dva chodci. Na stranách schodiště je potřeba svah stabilizovat zídkou. Člověk, který sejde dolů, musí následně přejít Mlýnskou ulici. Jde o nepřehledné místo v zatáčce, proto navrhují zároveň i rekonstrukci navazujícího chodníku pod schodištěm, zúžení vozovky a zřízení nového bezpečnějšího přechodového místa.

David Rozman

 

 

KOLO4UM
– komunitně sdílená dílna

Občas se každému doma něco rozbije či nefunguje, jak má. Také se vám nechce hned danou věc vyhodit a okamžitě jít koupit novou? Pak možná podpoříte návrh projektu sdílené dílny v Říčanech. S opravou porouchané věci vám tam jistě někdo poradí, budete mít k dispozici nářadí, přístroje a hlavně prostor, který doma asi nemáte. Budete-li si chtít vyrobit originální dárek, můžete si vyzkoušet svůj um v prostoru kolofóra nebo navštívit workshop a pod vedením odborníka se naučit nové dovednosti. KOLO4UM by mělo být místem, kde se budou zachraňovat věci, které mohou být ještě užitečné. Pojďme se přiučit zručnosti, naučit zbytečně neplýtvat a nezatěžovat tak životní prostředí výrobou dalších a dalších věcí.

Mělo by to být místo, kde se budou potkávat lidé s podobnými zájmy, koníčky i shodným vztahem k životnímu prostředí. Další možnosti, jak se dá taková sdílená dílna využívat, najdete v podaném projektu.

Ivana Drbohlavová

 

Přechod v ulici Olivova

Ulice Šeříková je slepá, ale frekventovaná ulice, která je pro pěší průchozí a vede od hustě zabydlené části Pod Kavčí skálou k 3. ZŠ U Říčanského lesa, veřejnému multifunkčnímu hřišti a nedalekému lesu. Na křižovatce Olivova x Šeříková je velmi frekventovaný provoz. Na základě provedeného průzkumu ze dne 17. 12. 2020 projelo ve třech časových intervalech téměř 600 aut a v tento předvánoční čas, v době hluboké koronakrize, prošlo 41 chodců, kteří přecházeli ulici Olivova. V dopravní špičce je zde pro chodce značně nekomfortní silnici přecházet. Často zde přechází rodiče s dětmi, pejskaři, běžci a cyklisté. Rezidenti vyjíždějící z ulice Šeříková musí vjíždět až do křižovatky, aby lépe viděli, zda mohou odbočit na Olivovu ulici.

PRŮZKUM: MÍSTNÍ ŠETŘENÍ FREKVENCE PRŮJEZDU AUTOMOBILŮ A CHODCŮ

17. 12. 2020 v časovém rozmezí

7:40 – 8:30; 13:00 – 13:30; 15:20 – 16:00

                                   AUTOMOBILY    CHODCI*

    07:40 – 08:30         319                       24

    13:00 – 13:30           83                       7

    15:20 – 16:00         196                       10

    CELKEM                598                       41

*Dne 17. 12. 2020 jsem provedla šetření, kdy jsem ve třech časových blocích počítala průjezdnost aut a průchod chodců z/do ul. Šeříková. Podotýkám, že je to doba před Vánoci a kdy koronavirová pandemie „umírňuje“ pohyb osob na ulicích (děti se učí převážně z domu, rodiče pracují na homeoffice).

NÁVRH ZLEPŠENÍ:

l Přechod pro chodce l Dopravní zrcadlo

lDopravní značky: Slepá ulice a Přechod pro chodce

Chtěla bych touto cestou požádat všechny občany města i samotné vedení města Říčany, aby se zapojili do hlasování a dali hlas tomuto projektu. Děkuji.

Klára Průchová

 

 

Potraviny z Říčanska

Možná vás také při procházce mezi ovocnými stromy nebo při jízdě na kole mezi poli napadlo, kam mizí všechno, co se tady urodí. V supermarketu totiž mouku, brambory ani jablka z Říčanska nenajdeme. A nepochodíte ani na farmářském trhu.

Ráda bych svým nákupem podporovala zemědělce, kteří hospodaří odpovědně na půdě okolo Říčan, Kuří, Pacova, Tehova, Jažlovic, Otic nebo Světic. Lidé, kteří půdu vlastní, mají zájem, aby byla zdravá a úrodná, ale často nemají na vybranou. Když se jich zeptáte, co pěstují a proč (jako my s deváťáky z 1. ZŠ Říčany v Pacově), odpoví vám, že největší jistota je řepka, protože jen u ní mají zaručeny výkupní ceny. Výsledkem je krajina prolévaná pesticidy (řepka se běžně stříká 10× ročně) a nepitná podzemní voda. Ráda bych zaplatila víc – za možnost potkat mezi poli žluťáska, zajíce nebo skřivana.

V tomto čísle Kurýru se můžete dočíst o KPZ, které dodává stovce rodin zeleninu. Ale co když nejde jen o zdravou mrkev na talíři? Pole a sady v okolí Říčan by mohly být znovu plné života, když budeme dávat najevo, že nám na tom záleží.

Návrh na umístění regálu vyhrazeného místním potravinám v prodejně na Komenského náměstí do hlasování Překvapte Říčany neprošel, protože už v lednu byla uzavřena smlouva s novým nájemcem. Navrhovala jsem např. možnost koupit si obilí (např. oves nebo pšenici) a přímo v obchodě z nich namlít vločky nebo mouku (na trhu je velký výběr mlýnků i vločkovačů). Pan Frydrych říká, že když bude po potravinách z Říčanska poptávka, začne je nabízet. Jeho pekárna zásobuje výborným pečivem obchody, včetně řetězce Billa.

Takže při nákupu v supermarketu, v pekárně, na trhu, nebo v prodejně se prostě ptejte, nebo majitelům prodejen rovnou napište, že byste rádi využili možnost nakupovat jablka, brambory, ovesné vločky, pečivo nebo mouku z blízkého okolí. Aby byly Říčany a jejich okolí nejlepším místem k životu nejen pro člověka, ale i pro ostatní živé tvory.

Kateřina Čiháková

 

 

Projekty na obnovu přírody

Říčany přitahují svou přírodou. Možná je zdravé životní prostředí důležité i pro vás. Při hlubším pohledu na říčanskou přírodu však zjistíte, že její stav zdaleka není tak dobrý, jak by se mohlo zdát. Před třiceti lety myslivci evidovali tisíce zajíců a nebyl problém jich ulovit během jediného honu třeba i 120. Teď žije na Říčansku maximálně několik desítek dříve úplných obyčejných zvířat. Ztratily se koroptve, křepelky a další ptáci zemědělské krajiny. V potocích nenajdete pstruhy ani raky, na loukách už nelétají desítky druhů motýlů, orchideje přežívají na posledních místech. Pole i lesy jsou pod neutichajícím tlakem hospodářů a stále rostoucího počtu obyvatel. Pole jsou sice zelená, ale hospodáři se snaží agrotechnickými postupy vytlačit vše krom pěstované plodiny – chemie na hmyz, plevele, houby, hraboše. Do pozice polního škůdce se tak dostává prakticky vše. Chemie se používá i v lese. Intenzivně upravovaná městská zeleň také nedává přírodě moc šancí. Přidejme k tomu stále sílící pohyb lidí v krajině, věčný neklid z pobíhajících psů a hlavně ohromné ztráty divoké zvěře na silnicích. Není se čemu divit, že v naší přírodě dominují hlavně divočáci. O druhovou pestrost flory a fauny se přitom opírá stabilita naší civilizace. Jenže lidé přetvořili ke svým představám drtivou většinu světa. Ideálem se stal anglický trávník bez mechu i květů, jehož druhová rozmanitost je srovnatelná s betonovou plochou. Jsem obdivovatelem britského přírodovědce Davida Attenborougha – nedávno oslavil 95 narozeniny. V jednom z posledních děl „Život na naší planetě“ otevřel svou úzkost z toho, že s kamerou vlastně zaznamenával poslední okamžiky původní divočiny. Lidé se stali příčinou globálního vymírání druhů a jako přírodní druh, který potřebuje přírodu pro své přežití, může být i lidstvo obětí svého chování. Jako cestu navrhuje důslednější ochranu divočiny. Oblasti bez lidských zásahů jsou nesmírně důležité. Příroda sama dokáže divy. Tam, kde dostane svobodu bez hospodaření, přirozený život brzy nabídnutý prostor využije. A nemusí jít jen o rozsáhlá území. Pojďme v Říčanech najít alespoň deset hektarů půdy ve vlastnictví města, kde příroda bude mít plnou svobodu. Je to projekt levný, ale velmi účinný. Navrhuji tři různé biotopy. Louky a remízy, kde se prakticky nehospodaří, seká se šetrně – maximálně dvakrát do roka a nikomu nevadí, že tam vyroste medonosný bodlák. Les, který se mění pomalu v prales. Starý strom v rozkladu je tam naprostou samozřejmostí a ohromnou příležitostí pro tesaříky, sovy nebo datly. Okolí potoka, které pravidelně zaplaví voda. V mokřadních jamách se drží voda. Tyto lokality by nebyly součástí honiteb ani turistickým cílem – byly by to oázy přírodního klidu, který bude radnice i veřejnost dlouhodobě respektovat. Druhým projektem, který nabízím, je podpora druhů ryb, které velmi rychle mizí z naší přírody. Nejsou předmětem hospodářského zájmu, člověk je vytlačil změnou charakteru toku nebo znečištěním vody. Velkou část národa pobouřila rozsáhlá otrava na řece Bečvě, málokdo se ale pozastaví nad tím, že v tekoucích vodách našeho města ryby vlastně chybí. A žili tam pstruzi či vranky. Nehospodářské nádrže na návsích přitom můžou také pomoci k záchraně celostátně ohrožených druhů, mezi které se už může počítat i karas obecný nebo slunka. Věřím, že tyto nenápadné projekty získají vaši pozornost, sympatii a podpoříte je svým hlasem. Díky za přírodu.    

Vladimír Kořen

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena