Promarněná šance?

4. 5. 2024

Na dubnovém jednání Zastupitelstva Města Říčany byl schválen materiál, který umožní dokončit zástavbu bývalého areálu Interiér. Ten se nachází vedle obchodních komplexů u Černokostelecké a svou polohou i plochou skýtá příležitost pomoci Říčanům řešit problematiku přeplněného centra města.

V zájmovém území by kromě kapacitního parkoviště třeba i s doplňkovými službami v dochozí vzdálenosti od nádraží i budoucího přestupního terminálu hromadné dopravy mohlo vzniknout obchodně-administrativní centrum s pracovními příležitostmi a třeba i místem, kam by se daly umístit služby či zdravotnická zařízení. Mohla zde vzniknout třeba i škola nebo nový kulturní dům či konferenční sál s ubytováním atp. Možná by se sem mohla přestěhovat státní správa městského úřadu. Komenského náměstí by pak mohlo být náměstím v pravém slova smyslu – prostorné a zelené, kde by třeba mohl vzniknout kulturní nebo komunitní dům atd.

Místo projednání komplexního řešení bývalého areálu v kontextu celého města docházelo během posledních více než deseti letech i kvůli strategii města k plíživé renovaci areálu, nebo chcete-li brownfieldu, vlastníkem. V obrysech bývalých objektů vznikly nové, povětšinou a obchodně-administrativní objekty. Čekalo se na dokončení Regulačního plánu, který by stanovil ráz celého území především v kontextu řešení dopravy a zeleně. Právě ten v dubnu zastupitelstvo schválilo a otevírá se tak možnost dostavby celého areálu. Dokončení zástavby celého území je vázáno na několik podmínek, které budou zpřesněny v rámcových smlouvách a celá plocha tak bude zastavěna, odhaduji, do roku 2030. Je tedy ještě možná trochu času na jednání aspoň o vzniku parkoviště nebo dalších objektů, které by třeba občanům poskytovaly mimo pracovních příležitostí i užitek. Ty by pak ve svém důsledku odlehčily centru města. Třeba ještě půjde v rámci zbývající plochy využít projekty i pro Říčany…

Miloslav Šmolík, zastupitel, SPOLU-ODS

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena