Pryžové zpomalovací polštáře budou vyměněny

30. 10. 2021

 

Stejné zpomalovací polštáře (lidově „červené retardéry“) jsou využívány v mnoha jiných městech, ale v Říčanech se v praxi neosvědčily. Toto opatření, které muselo být vyprojektováno podle technických podmínek 218 (TP218) na vjezdech do zóny 30 v souvislosti se zaváděním parkovacího systému, bude proto nahrazeno jiným technickým řešením. S největší pravděpodobností se bude jednat o plastické vodorovné značení, které řidiče též upozorní, že vjíždí do oblasti s jiným dopravním režimem. Díky efektivní spolupráci s dopravním inspektorátem PČR se podařilo nalézt takovou variantu, která splní požadavky, ale bude pro řidiče mnohem pohodlnější.

Pro úplnost je třeba dodat, že zavedení zóny 30 je nutnou podmínkou, aby se na většině komunikací v Říčanech mohlo legálně parkovat. Jen při takto snížené rychlosti a současném použití zpomalovacích prvků dle TP218 (vyznačená parkovací místa, střídavé parkování, přednost zprava, zvýšené křižovatky, přechody nebo zpomalovací polštáře…) nemusí vedle zaparkovaného auta zůstat volný jízdní pruh široký 3 metry pro každý směr jízdy. Takové parametry totiž 95 % říčanských ulic nesplňuje.

 

Co vás zajímá? Na co se ptáte?

Zpomalovací polštáře se pro provoz v Říčanech nehodí?
Pryžové zpomalovací polštáře, které navrhl projektant v rámci TP218, jsou vhodné pro komunikace s běžným provozem. Jde o standardní prvek schválený dopravním inspektorátem PČR a ke zklidnění dopravy jej využívají obce v celé ČR. V našem okolí se s nimi můžete setkat například v Nupakách, Kolodějích, v Dubči i v mnoha městských částech Prahy.

Objednalo město polštáře s neplatným certifikátem?
Město objednalo všechny prvky včetně instalace na základě řádné veřejné zakázky a v souladu s právními předpisy a s potřebnými certifikáty. V době uzavírání smluv bylo vše v pořádku. Případná odpovědnost za vypršení platnosti certifikátu je plně na straně realizační firmy. Město záležitost prověřuje, vede jednání s firmou i nadřízenými orgány a bude postupovat dle platných smluv.

Bude výměna zpomalovacích polštářů drahá?
Výměna zpomalovacích prvků nebude mít vliv na rozpočet projektu. Nově navržené plastické značení je levnější a město jedná o možnostech, jak celkové náklady dokonce snížit.

Nařídil výměnu polštářů dopravní inspektorát PČR?
Právě naopak – náhrada za vhodnější opatření nebo přesun na jiná místa proběhne z iniciativy města (po vyhodnocení fungování v praxi). Nové řešení je již připravováno ve shodě s doporučením DI PČR. Na některých místech již byly retardéry po schválení radou odstraněny.

Proč dojde k výměně?
Protože jedině praxe může ukázat, že to, co vypadá bezchybně na papíře a jinde funguje, v praxi a na Říčanských ulicích fungovat nemusí. A pryžové polštáře se skutečně na mnoha místech v Říčanech neosvědčily. Vnímáme připomínky občanů a v rámci platné legislativy se snažíme věci napravovat.

Oddělení technické správy

Děkujeme za spolupráci a za vaše podněty, kterými se zabýváme. Omlouváme se za komplikace, které rozjezd tohoto projektu přinesl. Jsme však přesvědčeni, že parkování v Říčanech mělo dostat jasná pravidla, která upřednostní místní občany.                      

Připomínky občanů jsou zaznamenávány do mapy připomínek https://parkovani.ricany.cz/mapapripominek.html.

Zde můžete sledovat, v jaké fázi se připomínka nachází – zda byla přijata, zadána projektantovi, projednána na Radě či už je připravena k realizaci.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena