Psi a náhubky na jednání MZ

31. 3. 2017

Názor - Václav Macinauer; reakce - Hana Špačková, místostarostka

V únoru 2017 jsme MZ prostřednictvím paní místostarostky Špačkové zaslali návrh novely čl.5 OZV 2/2016, která zcela neopodstatněně dělí plemena psů na tzv. nebezpečnější a ostatní a pro ta tzv. nebezpečnější, což jsou podle přílohy takřka všechna větší plemena psů, předepisuje v celé zastavěné části města povinné náhubky.Toto opatření je dítko pana starosty, se kterým jsme absolvovali několik sezení za účelem dosažení zrušení tohoto opravdu neopodstatněného dělení psích plemen, bohužel bezvýsledně, pan starosta byl ochoten k dílčím ústupkům, ale svého seznamu podle něj nebezpečnějších plemen se vzdát nechtěl. Návrh novely jsme tedy podali jako petici, podpořenou 97 podpisy.

Dne 8. 3. 2017 na jednání MZ se paní Špačková při přednesu našeho návrhu od počátku netajila svou nepřízní k našemu řešení. Bylo zřejmé, že tak jako pan starosta absolutně nechápe psí problematiku, a i proto s ním byla až příliš zřetelně solidární. Při svém „cupování“ našeho návrhu používala, zřejmě účelově, nepravd, kterými formovala postoj jednotlivých členů zastupitelstva ke svému a starostovu cíli. Ta snaha byla až příliš patrná. Např. několikrát uvedla, že na rozdíl od současné vyhlášky navrhujeme náhubky pro všechny psy. „Zapomněla“ dodat takovou „maličkost“, že pouze pro zřídka se vyskytující momenty, jako je pohyb v místě velké koncentrace lidí (např. tržiště, sportovní a kulturní akce, poutě apod.), kam stejně obvykle lidé se psy nechodí a kde se nám to jeví opodstatněné u všech psů, mimo trpasličích plemen. Pan starosta Kořen to po ní též zdůraznil. Takové účelové polopravdy jsou u něj bohužel časté. Paní místostarostka zpochybňovala též náš návrh, aby byl vždy opatřen náhubkem špatně ovladatelný pes, což je prý těžko určitelné. Taková věc je samozřejmě na odpovědnosti držitele psa, který si je toho jistě vědom a je to v jeho zájmu.

Účelově též působilo, když zdůrazňovala, že navrhujeme volné pobíhání psů bez vodítka na veř. prostranstvích, která nejsou uvedena v příloze návrhu. To bylo opět velmi zavádějící, protože tam je uvedena podmínka, že pes musí být pod přímým dozorem držitele a být jím spolehlivě ovládán. To má ovšem k jí uváděnému volnému pobíhání velmi daleko.

Na rozumné zhodnocení jednotlivých ustanovení, kdy je kladen vyvážený důraz na odpovědnost držitelů psů a těm naproti tomu zajišťuje dostatek pohybu bez náhubku, a mimo hlavní komunikace i bez vodítka, tedy vůbec nedošlo a návrh byl podpořen pouze třemi hlasy, takže zamítnut. Pan starosta i paní místostarostka se netajili spokojeností. Ješitnost pana starosty opět zvítězila.

Nezbývá nám, než podat návrh znovu a trvat na tom, aby byl zastupiteli opravdu odpovědně prodiskutován.

Václav Macinauer

 

Vážený pane Macinauere,

před zasedáním zastupitelstva a s týdenním předstihem obdrželi všichni zastupitelé celý text, který jste prostřednictvím petice zaslali k projednání. Předpokládám, že si vaší petici řádně prostudovali. A věřím, že zaujali svoje vlastní stanovisko. Protože jste pověřili mne, abych vaši petici uvedla, sdělila jsem zároveň nahlas, jak vašim textům rozumím. Myslím si, že mám právo sdělit svůj názor, i když z vašeho pohledu jsem některým pasážím porozuměla chybně. Možné to je a je opravdu škoda, že jste mne před jednáním nekon- taktovali a neprokonzultovali se mnou celé znění vašeho návrhu. Mnoho nejasností by se možná vysvětlilo předem. Jak uvádíte, k vaší předloze jsem se vyjadřovala já a pan starosta, ale hlasoval každý zastupitel sám za sebe. Jak je vidět, většina zastupitelů měla jiný názor než vy. Jen to možná neřekli nahlas. Jsem otevřená dalším jednáním v této věci.

Hana Špačková, místostarostka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena