Rada starších

27. 2. 2020

Rada starších zasedala poprvé v roce 2020

V úterý 18. února se poprvé v letošním roce v Koloběhu setkali senioři, kteří se živě zajímají o život ve městě; sami jsou, podle toho, jak jim jejich zdraví dovolí, stále aktivní. Mimo jiné například upozornili na chybějící přechod k nádraží v ulici Politických vězňů, nesprávné nastavení osvětlení na nové komunikaci k nádraží, chybějící odpadkový koš v ulici Kamenická nebo velký nepořádek podél nově budované stezky k Tescu, po trase bývalé vlečky. Rádi by uvítali, kdyby byl na Komenského náměstí umístěn bankomat, nebo aby sem alespoň některé linky „Městské“ zajížděly. Všechny prosby a požadavky jsme už na jednáních v rámci úřadu probírali a hledáme řešení, jak stav výše zmiňovaných nedokonalostí napravit, zlepšit nebo odstranit. Paní ředitelka Hazdrová dále informovala přítomné o připravované službě pro seniory, zdravotně postižené i kohokoliv, kdo se dostane do nelehké situace, kterou bude Koloběh poskytovat ve spolupráci se Středočeským krajem. Název služby je POSEZ a dubnovém čísle Kurýru vám ji podrobněji představíme. Příští setkání rady starších se bude konat 17. března opět v Koloběhu, kterému děkujeme za poskytnutí zázemí.

Hana Špačková, místostarostka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena