RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

2. 2. 2020

Téma na únor: EET ve zvláštním režimu

Dne 1. 5. 2020 startuje poslední vlna EET; pokryje zbytek podnikatelského prostředí. Zákonodárci vyslyšeli hlasy malých živnostníků a zapracovali do novely tzv. „zvláštní režim evidence tržeb“ který znamená, že poplatník nemusí nakupovat žádná zařízení a nemusí mít stále připojení k internetu, bude tržby evidovat na papíře. Ve zvláštním režimu budou moci evidovat své tržby hlavně fyzické osoby (z právnických osob jen ti, kdo poskytují zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytnutí úhrady od zdravotní pojišťovny – např. estetické kliniky tuto podmínku nesplní). Z fyzických osob tento režim mohou využívat ti, kdo nejsou plátci DPH, nemají více než dva zaměstnance a výše jejich příjmů z evidovaných tržeb za předchozí čtyři čtvrtletí nepřesáhla 600.000 Kč a ani jejich očekávané evidované příjmy za 12 následujících měsíců nepřesáhnou 600.000 Kč. Pokud chce poplatník zvláštní režim využít, musí požádat správce daně; žádost má určený obsah, skutečnosti uvedené v žádosti musí být řádně doloženy, správce daně o žádosti rozhodne do 30 dní. Žádost lze podávat od 1. 2. 2020. Je-li žádosti vyhověno, poplatník si musí u správce daně do 15 dní od rozhodnutí převzít bloky účtenek, které bude vystavovat při přijetí každé evidované tržby. Účtenky jsou číslované. Jedno paré vydá zákazníkovi, jedno si uloží. Jednou za čtvrtletí pak poplatník správci daně podá oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu – na předepsaném formuláři papírovou formou, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s ověřením identity tak, jak je zvykem. Všichni poplatníci mají povinnost opatřit místo, kde přijímají evidované tržby, textem: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“ Rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu bude vydáno na dobu neurčitou. Jeho platnost skončí zrušením na žádost poplatníka, nebo z moci úřední (např. poplatník sám zjistí, že už některou z podmínek nesplňuje, nebo správce zjistí porušení pravidel). V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat. 

                         Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena