RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

6. 7. 2020

Účetní a daňová poradna pro podnikatele

Téma na léto:  Zpětné uplatnění ztráty

Je obecně známo, že ztrátu z podnikání lze uplatnit jako položku snižující základ daně v následujících až pěti letech. Informace, kterou dnes přináším, v době, kdy píšu tento článek, sice ještě není na konci nutného legislativního procesu, ale dovoluji si vyjádřit názor a také své osobní přání, aby novinka byla schválena - ku prospěchu a jako významná pomoc všem podnikatelům, zasaženým současnou situací. Podstatou tohoto opatření je možnost uplatnit daňovou ztrátu jako položku snižující základ daně nejen v budoucnu, ale také zpětně (a to až dva roky zpětně) formou dodatečného daňového přiznání. Podle vládního návrhu by bylo možno poprvé tento instrument využít na ztrátu vykázanou za rok 2020. Jak by to vypadalo v praxi? Za rok 2020 bude vykázána daňová ztráta. Pokud byl v roce 2019, nebo i 2018, vykázán zisk a zaplacena daň z příjmu, bude možnost podat dodatečné přiznání k dani z příjmu za rok 2019 nebo i 2018 a snížit již vykázaný základ daně a i daň o ztrátu z roku 2020. Tím vznikne na zaplacené dani za rok 2019 nebo i 2018 přeplatek, který bude poplatníkovi vrácen. Co považuji za hodně důležité je fakt, že vládní návrh tohoto opatření jde ještě dál. Dle návrhu nebude nutno čekat až na konec roku 2020 a vyčíslení ztráty 2020 do daňového přiznání za rok 2020. Aby se peníze vracely poplatníkům co nejdříve, budou mít poplatníci možnost už v průběhu roku 2020 odhadnout výši své ztráty za rok 2020, a již během roku 2020 budou moci tuto odhadovanou ztrátu roku 2020 použít jako titul pro dodatečné přiznání za rok 2019. Efekt je jasný: peníze ze zaplacených daní za rok 2019 se jim budou vracet rychleji a dříve. Pro úplnost uvádím, že vládní návrh obsahuje omezení v tom smyslu, že odhad ztráty roku 2020 lze použít jen při vazbě na dodatečné přiznání k dani z příjmu za rok 2019; dodatečné přiznání za rok 2018 bude možno podat až po podání přiznání za rok 2020 a skutečně vyčíslené ztrátě roku 2020. Celková výše ztráty takto zpětně uplatnitelné je určena na 30 mil Kč. Pokud by se výše skutečné ztráty 2020 po podání přiznání za rok 2020 lišila od uplatněné ztráty odhadnuté pro dodatečné přiznání 2019, bude rozdíl zatížen úrokem z prodlení. Mnoho z vás ještě nemá podané přiznání za rok 2019 a právě pro vás jsou tyto informace směřovány. Sledujte stav legislativního procesu, reálně očekávám, že do 18. 8. (termín pro podání přiznání za rok 2019) bude tato změna uzákoněna. Zkušený daňový poradce vám s tímto jistě dobře poradí. Může to být i RADIUS Říčany. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat RADIUS Říčany s.r.o., rádi se vám budeme věnovat.

                           Ing. Věra Tauberová, tel. 728 832 303,

vera.tauberova@radiusricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena