Radostná zeleň ve vodních plochách Říčan

4. 5. 2024

Návrh počítá s osázením potoků a rybníků na Říčansku vhodnými vodními a pobřežními rostlinami. Ve všech vodních plochách jsou rostliny jejich významnou součástí a přispívají k obnově života a zvýšení biodiverzity. Nemají jen funkci estetickou, ale rostliny odčerpávají z vody živiny a tím brání vzniku řas. Také plní funkci zásobárny kyslíku a poskytují úkryt vodním živočichům.

Nejdříve bychom se snažili o botanickou inventarizaci a případný rozbor vody a půdy ke zjištění stavu mokřadní květeny v Říčanech za pomoci odborných institucí AOPK ČR, MŽP nebo města Říčany. V další fázi by došlo k úpravě toků hrázkami, jezíky nebo meandry. Zapojit by se mohly například děti v rámci školních prázdnin. Ve finále bychom osadili tekoucí a stojaté vody vodními a poté pobřežními rostlinami.

Vodních rostlin existuje velké množství. Jde například o rostliny tekoucích vod vhodné do potoků, nebo stojatých vod do rybníků. Na vytipovaných místech využijeme i pobřežní rostliny, na které se v některých případech může vztahovat dotační program MŽP. Jednodruhový porost nebo porost jen stromový u rybníku Srnčí bychom doplnili o pobřežní rostliny litorálního pásma s co největší biodiverzitou. Kromě podpory přírodní rozmanitosti chceme udělat radost všem kolemjdoucím. Na závěr bychom rádi oslovili studenty nebo další zájemce studující vodní a pobřežní rostliny a také pamětníky, díky kterým by se mohla s naší i jejich pomocí navrátit rozmanitost, lahodící oku laika i mysli přírodovědce.

Magda Hejzlarová a Petr Matějíček

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena