Reakce na reakci

31. 3. 2017

Václav Macinauer; reakce - Vladimír Kořen, starosta

Pane Polánský, Vladimíre, se zájmem jsem si přečetl tvoji reakci na můj příspěvek ke Staráku. Krátce řečeno, já o voze, ty o koze. Vzpomeň, když jsme kdysi o tom hovořili, tak jsi řekl, Vašku i my jsme byli mladí atd. Já ti na to řekl, nic proti tomu, že holdují této muzice, ale kdekoliv jinde, ale ne uprostřed lesa. Ještě jednou ti zdůrazňuji, že uznávám právo příznivců toho nočního bordelu na to, ať si tím poškozují sluch, ale do přírody tohle může poslat jenom prase. To platí pro kohokoliv.

Máš pravdu, že tuto „tradici“ založilo již minulé vedení města, je to jeho hanba, ale ti tomu dali zelenou do 1 hodiny po půlnoci, vy jste to „vylepšili“ až do osmi ráno. Organizátor ve své žádosti v roce 2016 sliboval, že po jedné hodině po půlnoci sníží intenzitu produkce na 10 %. Samozřejmě to nebylo dodrženo. Já neumím sluchově rozlišit, co je 10 %, nebo 30 %, ale poslechově jsem snížení intenzity nezaregistroval. Ale teď už je to zbytečná řeč.

8. 2. 2017 se totiž na jednání MZ schvalovaly výjimky pro podobné akce. Žádostí bylo podáno šest. Kontroverzní mezi nimi byl pouze Starák.V zájmu dosažení svého cíle starosta Kořen, náš zázrak přírody, nenechal hlasovat o žádostech jednotlivě, ale o všech najednou. Přesto to nezískalo potřebnou většinu 11 hlasů. Náš starosta však nezaváhal. Ohlásil dohodovací řízení, přerušil jednání a všechny zastupitele vzal do starostovny. Tam zřejmě proběhla masáž. A pak se hlasovalo znovu a cíle bylo dosaženo. Pro bylo 11 hlasů. Pikantní na tom je, že tím rozhodujícím jedenáctým byl hlas bývalého radního Musila.

Toto projednání potvrdilo, že hlavním tahounem tohoto kraválu do přírody je zázrak přírody starosta Kořen, následovaný svými nohshledy. Uznání si zaslouží radní doktor Hraba, doktor Mrázek, David Frydrych a zastupitelka Karla Egidová, kteří tlaku zázraku přírody nepodlehli a zachovali se tak, jak jim velel zdravý rozum. Ti ostatní jsou evidentně pouze ubohé figurky svého guru.

Tak to bychom měli samosprávu odbytou a uvidíme, jak se postaví státní správa ke skutečnosti, že organizátor Staráku v loňském roce akci uskutečnil, ačkoliv k ní nedostal podle §14 odst. 2 lesního zákona od SSL souhlas, o který požádal. A jak víme, takové rozhodnutí vydáno nebylo a tato rušivá aktivita přesto proběhla. Tady neplatí, že mlčení je souhlas.

Václav Macinauer

 

Naposledy krátce ke Staráku: Když jsem nastupoval do pozice starosty, byl Starák prakticky třídenní kontinuální akcí. Podmínky se velmi zpřísnily, s organizátory mnohem více spolupracujeme na zajištění pořádku - akce odehrává v přírodě. V případě sucha a nebezpečí požáru byl festival ze dne na den zrušen. Na zastupitelstvu jsme jednali o tom, zda povolíme pouze pro jeden den organizaci festivalu o něco déle. Žádost organizátorů byla na celou noc. Rada doporučila kompromis do druhé hodiny ranní s tím, že hudba bude po půlnoci výrazně méně hlasitější. V průběhu hlasování padl návrh na zmírnění této podmínky, a to do čtvrté hodiny ranní, nicméně návrh nezískal podporu. A právě protest proti omezení Staráku byl důvodem, proč v prvním hlasování neprošlo schválení vyhlášky jako celku. Jenže neschválení by zablokovalo i další akce, které ve městě připravují různé organizace a spolky, jako třeba čarodějnice na Marvánku nebo Street food festival. A právě to jsem považoval za problém. Proto jsem na základě jednacího řádu zastupitelstva svolal dohadovací řízení. Nikoho jsem netlačil, jen jsem se pokoušel najít východisko. Osobní útoky pana Macinauera nejen na mou osobu, ale na další zastupitele města, organizátory akcí či obyvatele považuji za nedůstojné. Nicméně věřím, že jedovatá slina nedolétla daleko.

Vladimír Kořen,

starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena