Řečtí bohové provedli říčanské děti Nocí s Andersenem

4. 5. 2024

Děti stále milují knížky, rády čtou a navštěvují knihovny. Důkazem toho je i Noc s Andersenem, která se v březnu tradičně koná ve veřejných knihovnách po celé republice. Tuto skvělou myšlenku mají „na svědomí“ v uherskohradišťské knihovně, kde první pohádkovou noc zorganizovali v roce 2000. Letos 22. března tedy proběhla již 24. Noc s Andersenem, a to na 1746 místech po celém světě. Svou zdravici prostřednictvím facebooku dětem poslal i prezident Petr Pavel.

K letošní Noci s Andersenem se opět připojilo také dětské oddělení Husovy knihovny Říčany. Akce se v Říčanech zúčastnilo 20 dětí z řad našich věrných čtenářů, se kterými jsme se během čtyřhodinového nabitého programu bavili a vzdělávali v duchu řeckých bájí a pověstí. Toto téma jsme zvolili jako připomínku jedné z nejznámějších knih spisovatele Eduarda Petišky, který by se letos dožil sta let. Dětem se věnovaly knihovnice Jana, Markéta a Iva v dobových róbách, atmosféru celého večera podmalovala Eliška hrou na bájnou harfu:

Na úvod jsme dětem představily Eduarda Petišku v krátkém medailonku. A pak už jsme společně vpluli do starověkého Řecka krátkým čtením a povídáním o hrdinech a reáliích.

Děti se rozdělily do čtyř týmů, pojmenovaných podle řeckých bohů: Zeus, Athéna, Hádes a Poseidon. Nejprve si každý tým vyrobil svou pochodeň, se kterou děti zdatně překonávaly překážkovou dráhu, aby nakonec zapálily společný oheň na Olympu.

Po svačině následovalo prověření zdatnosti dětí v orientaci po knihovně. Každý účastník dostal lísteček s názvem a autorem knihy, kterou měl vyhledat v katalogu, zjistit zde signaturu a následně knížku dohledat na regále v prostorách knihovny. V každé této knize našli malí čtenáři vložený jeden atribut patřící bohovi jejich týmu. Každý tým pak na velkém papíru výtvarně ztvárnil prostředí, ve kterém by se jejich bohovi-patronovi líbilo. Do těchto výtvorů děti zakomponovaly atributy bohů, nalezené v knížkách.

Výtvarnou aktivitu vystřídalo další čtení: nejprve báje o králi Midasovi, po kterém si děti vyrobily a vyzkoušely veselé oslí uši, a poté báje o Prométheovi, na jehož památku nosíme na ruce prsten.

Na závěr večera děti společně vyluštily křížovku s tajenkou, která je navedla k místu s ukrytým pokladem: Každý získal pár Midasových uší a Prométheův prsten – vše v jedlé podobě. Loučily jsme se ve 22 hodin s unavenými, ale veselými dětmi, které se s pokladem a knižním dárkem spokojeně rozešly s rodiči do svých domovů a postýlek.

Za tým dětských knihovnic Iva Malinová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena