Referendum

26. 8. 2016

Názor Martina Olivová, Na Fialce, s.r.o. a ZŠ a MŠ Magic Hill; reakce David Michalička, radní

Celý proces výstavby jímky u naší nové školy nás opět přivedl k problému, který jímka působí již v této fázi, a to nepočítáme budoucí zátěž pro Říčany, neboť fekální vozy budou projíždět městem. Opět se pozastavujeme nad tím, jakým způsobem se v Říčanech hospodaří s čističkou odpadních vod, a jaké jsou plány vedení města na řešení tohoto dlouhodobého problému. Nejvíce nás přitom trápí fakt, že jsme postavili za více než 1 milion! Kč jímku, kterou nyní budeme za další náklady vyvážet, a to do čističky v Říčanech. Chtělo by se říci „Kocourkov“, ale bohužel v Říčanech realita. Naše opakované žádosti o připojení byly zamítnuty. Podali jsme proto několik podnětů na odbor Životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje a dále na Ministerstvo zemědělství.

Poslední rozhodnutí zastupitelů města ze dne 13. 7. 2016 nás navíc opět utvrzuje v tom, že postoj radnice k vyřešení problému s nakládáním s odpadní vodou v Říčanech je typicky alibistický - město plánuje referendum, které má v podstatě sloužit jako nástroj regulace respektive umrtvení výstavby v Říčanech, a tak buď posvětit investice do rozšíření ČOV, a nebo naopak tuto investici smést ze stolu. Upozorňujeme ale na to, že podle informací z Krajského úřadu je intenzifikace říčanské ČOV součástí Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, podle něhož má být dokončena do roku 2019. Tak věřme, že obyvatelé Říčan budou v referendu svůj hlas pečlivě zvažovat a hlasováním se ohradí proti manipulacím, snaze zakonzervovat město a jeho obyvatele si brát jako svá rukojmí. Rozvoj infrastruktury nelze brzdit a plánovaný rozvoj města v 21. století by měl využívat jiných nástrojů. Držíme nám všem palce.

 Martina Olivová, Na Fialce, s.r.o. a ZŠ a MŠ Magic Hill

 

Vážená paní Olivová, vážení občané, pokusím se uvést celou problematiku kanalizace pro Magic Hill a obecně ČOV na pravou míru. 

Souhlasím s tím, že není vůbec vhodné u školy a školky v centru města budovat jímku. Je to vlastně nesmysl. Jenže k tomuto nesmyslu nikdo investora nenutil, dočasný stop-stav napojování na kanalizaci byl znám již v době, kdy dnešní majitelé kupovali pozemek. Skutečnost, že zatím bude škola splašky odvážet na místní ČOV i přes její plnou kapacitu, je způsobena dvěma důvody. Za prvé odvoz fekálií zajišťují firmy, které mají nasmlouván objem, který smí na čistírnu odvážet (pokud tedy odvezou jímku ze školy, nemohou například již vyvézt deset jímek od rodinných domů). Za druhé kapacita je papírově skutečně vyčerpána kvůli platným rezervacím, resp. již dříve povoleným stavbám. Dokud se však tyto fyzicky nedokončí a nepřipojí, lze dočasně místo nich určitě množství splašků na čistírnu vozit.

Proč nebyla dříve a zásadně navýšena kapacita ČOV? Protože město by to neuneslo. V roce 2014 byl schválen nový územní plán s cílem brzdit výstavbu, aby bylo možné nejprve dobudovat potřebnou infrastrukturu. Jedinou objektivní a prosaditelnou brzdou pro velká pole na okraji města (povolená k zastavění většinou před rokem 2000) byla v té době právě limitní kapacita ČOV. Pokud by byla v té době kapacita navýšena, nebylo by možné zpomalit příliv nových obyvatel, aut atd.

Protože si ale uvědomujeme, že moderní město nemůže dlouhodobě regulovat rozvoj nemožností odkanalizovat nové objekty, připravujeme postupné rozšiřování kapacity ČOV a současně plánujeme změnu územního plánu tak, aby byla zajištěna logická časová etapizace zastavování již dříve povolených rozvojových ploch.

Tímto vlastně odpovídám na napadání ohledně údajného alibismu, umrtvení výstavby ve městě či referendu, které má zamezit rozšíření ČOV. Nic z toho není pravda, právě naopak. Referendum nebude o žádné čistírně ani o smetení jakékoliv investice ze stolu (detaily vysvětluje starosta v jiném článku v tomto čísle). Cílem je umožnit nadále výstavbu ve městě (dočasně mimo již zmiňovaná pole a velké rozvojové plochy) a umožnit napojení na kanalizaci všem stávajícím objektům i těm nově budovaným, včetně Magic Hill. Nechceme však, aby to bylo za cenu ztráty kouzla našeho města tím, že by se nekontrolovaně a příliš rychle rozrostlo o další tisíce obyvatel.

I když samozřejmě investorovi, který u nás vůbec nebydlí, to může být vlastně jedno…

David Michalička, radní

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena