Referendum neprošlo, bát se nemusíme

27. 10. 2016

Názor - M. Šmolík

V minulých dnech měli občané možnost rozhodnout o tom, jestli dát městu údajně silnější mandát k tomu, aby zastavilo/přibrzdilo masivní výstavbu v Říčanech. I přes velkou volební účast cca. 46 % v krajských volbách a intenzivní kampaň města však nehlasoval v referendu potřebný počet voličů. Co to pro nás znamená? Vůbec nic a bát se rozhodně nemusíme. Město má i bez referenda řadu možností, jak výstavbu usměrňovat, což se již nějakou dobu také děje.

Vedení města sice tvrdí, že je to fatální nepochopení jejich akce, ale kdo za to může? Vždyť neproběhla žádná diskuse, žádná argumentace, jen jednostranná masáž „zaškrtněte ANO“ s logem i na volebních místnostech! V zásadě se však nic kromě utracených cca 300 tis. Kč nestalo.

Otázkou zůstává, jak se město postaví k rozšíření čistírny a napojení nepřipojených objektů. Věřím, že budou učiněny kroky nejen k rozšíření ČOV, ale i dostavbě kanalizace tak, aby zbývající objekty v Říčanech byly v dohledné době na kanalizaci dopojeny. Věřím, že zamýšlená redukce rozšíření na 21 000 EO, kterou považuji za nedostatečnou, neekonomickou a zadělávající na problémy do budoucna, vč. vyšších provozních nákladů, bude ještě podrobena diskusi. Zakázat výstavbu v jedné lokalitě a jinde ji povolit je nedemokratické a pro město legislativně riskantní. Věřím, že díky výsledku referenda k takovému jednání ze strany města nedojde.

Výstavba bytových domů je dle platného územního plánu téměř nemožná. Je zde pouze několik smíšených ploch, kde mohou vzniknout až třípodlažní viladomy o zastavěné ploše 350 m2, ale ty mají podmínku vytvoření 30% občanské vybavenosti a služeb, což je pro developery společně s příspěvky na infrastrukturu velká zátěž, takže zřejmě raději využijí variantu výstavby RD. Na druhou stranu je tu šance pro město, že nová vybavenost vznikne, a to např. včetně školek, hřišť a různých služeb. Větší plochy k zástavbě jsou pod regulačním plánem, který schvaluje město a má možnost ho výrazně ovlivnit a se stavebníky dohodnout i podmínky výhodné pro město.

Demografické údaje a prognózy se často rozcházejí a nikde se neobjevují jasná čísla podložená realitou. V materiálu pro referendum jsme se dočetli, že v Říčanech žije aktuálně 15.000 lidí. Jedna čtvrtina z toho je nárůst za posledních 10 let. Pokud tedy tento trend bude pokračovat, tak za dalších deset let v roce 2026 bude v Říčanech 18.750 obyvatel, aniž by byla potřeba jakákoliv další regulace.

Počet nových obyvatel na dopravu ve městě má vliv malý. Naše město trápí tranzitní doprava a skutečnost, že do Říčan přijíždějí především za službami lidé z celého okolí. Podstatnější je dobře plánovat městské investice a řešit zástavbová území tak, aby rozvoj probíhal rozumně a doplňoval potřebnou infrastrukturu. Cílem je přece kvalitní bydlení nás všech, na to se referenda pořádat nemusí.

 

Rád bych i touto cestou poděkoval všem, kteří přišli k volbám a podpořili ODS. Říčanská ODS získala přes  18 procent hlasů a skončila ve městě druhá. Je to pro mne i mé kolegy závazek do budoucí práce pro lepší život v Říčanech. Obhajoba mandátu mi nakonec těsně unikla a stal jsem se prvním náhradníkem do zastupitelstva Středočeského kraje. Přesto se budu snažit v rámci možností nadále pomáhat našemu městu i regionu.

Gratuluji Zdeňku Hrabovi ke zvolení a přeji mnoho úspěchů v jeho práci.

Miloslav Šmolík, zastupitel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena