Referendum o parkovacích zónách

3. 2. 2022

Názor P. Foldyna, reakce vedení města

Uběhlo již více než půl roku od zavedení projektu zpoplatněného parkování. Stejná doba zbývá do obecních voleb.

Blíží se možnost vyjádřit se k projektu, který byl schválen v době nejtvrdších lockdownů na začátku roku 2020. Projektu, který se vedení města bálo diskutovat s občany, protože tušilo neúspěch.

Přes extrémní nesouhlas obyvatel a množství chyb byl projekt parkování spuštěn. Více než 3 000 z vás v rekordně krátkém čase podpořilo vyhlášení referenda o tomto projektu.

Vedení města názor občanů zesměšňovalo větami typu: „2 500 lidí podepsalo nějaký papír.“

Projekt parkování se od prvních dnů ukázal jako velmi špatně připravený. Ulice byly zamořeny retardéry bez homologace, pokresleny množstvím parkovacích míst, bránícím výjezdu ze zahrad a průjezdu hasičů.

Vyhlášení referenda se střetlo s realitou právních výkladů a kliček a bylo vedením města odmítnuto. Kdo si vzpomene na hlasování zastupitelstva, jistě si vybaví, že požadavky občanů byly odmítnuty tím nejpohrdavějším způsobem a to „zdržením se hlasování“.

Město mohlo projekt parkování zrušit či změnit bez referenda. Bylo také požádáno, aby se zeptalo na váš názor formou ankety. Vedení města se snažilo udělat vše, aby názor občanů nemuselo vyslechnout.

Hlavním argumentem zpoplatněného parkování bylo snížení provozu. Auta neubyla. Projíždí stále. Tam, kde stála dříve, většina stojí i dnes. Obyvatelé okrajových oblastí zóny a okolních obcí, kteří musí infrastrukturu města využívat, parkují. Změna je minimální. Od začátku je zřejmé, že nejde o řešení, ale jen o další daň.

Díky vaší aktivitě bylo vedení města nuceno zahladit alespoň nejkřiklavější chyby. Aby zchladilo negativní emoce, odhlasovalo přípravu vlastního referenda s vlastní otázkou, která bude vyhovovat právním kličkám.

Referendum je vyhlášeno na úterý 15. 2. 2022 od 14:00 do 22:00. Nezamlouvá se vám projekt parkování? Hlasujte ANO, i když vám otázka bude připadat nesrozumitelná. Přijďte! Už nejde jen o parkovací zóny. Jde o celkový přístup radnice k nám, Říčaňákům.

Petr Foldyna, nechcizony.cz

 

V textu Petra Foldyny je řada nepřesností i vyslovených omylů. Dovolíme si je uvést na pravou míru.

Není pravda, že by radnice nechtěla diskutovat s občany. Naopak. Důkazem toho je celá řada setkání, otevření infolinky i zřízení e-mailu, kam mohu všichni říčanští občané posílat své podněty. Celkem již bylo přijato přes sto připomínek a město se jimi pečlivě zabývá. Každý požadavek je zaznamenán a předán projektantovi. Na podnět občanů již byla realizována celá řada změn. Připomínky můžete sledovat na parkovani.ricany.cz/mapapripomenek.

Platných podpisů pod peticí nebylo více než 3 000, ale 2 596. Jejich rozhodnutí je plně respektováno a nikdo je nezesměšňuje. O záležitostech Říčan ale nemohou rozhodovat lidé, kteří zde nemají trvalý pobyt. Mohou sice podepsat petici, ale jejich hlas není platný, stejně tak nemohou hlasovat v referendu.

Referendum nebylo zastupitelstvem odmítnuto kvůli právním kličkám, ale kvůli nezákonnosti otázky předložené v petici. Na tom se shodla jak nezávislá právní analýza, tak ministerstvo vnitra a následně i soud, na který se přípravný výbor referenda iniciativy „Nechceme zóny“ obrátil. Bylo by fér přiznat, že chyba byla na straně přípravného výboru.

Referendum 15. 2. 2022 není žádné vlastní referendum města. To ani nepředkládá vlastní otázku, jak tvrdí pan Foldyna. Otázka byla vytvořena v pracovní komisi, jejímiž členy byli také zástupci přípravného výboru. Konkrétní znění otázky tak, jak je předložena v referendu, bylo předloženo právě zástupci přípravného výboru. Komise se s tímto zněním ztotožnila. Následně byla otázka odeslána na MV ČR, které ji schválilo, stejně jako ji v lednu schválilo zastupitelstvo. Zvláštní je, že se autoři petice k vlastní otázce teď sami nehlásí.

Město referendum koná s respektem k přání místních občanů vyjádřit se k problematice zón. Ale i v takovém případě musí být respektován zákon.

Vedení města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena