Rekonstrukce sokolského hřiště

30. 4. 2013

T. J. Sokol Říčany a Radošovice se dlouhodobě úspěšně stará o sportovní vyžití dětí i dospělých v Říčanech a okolí. Zázemí, kterým jednota disponuje, je sice umístěno v zajímavých lokalitách, jako například sokolské hřiště v centru Říčan, je ale zastaralé a nevyhovující.

Jednota se snaží držet oddílové příspěvky na takové úrovni, aby byl Sokol přístupný všem. Díky tomu však příjmy jednoty sotva kryjí její náklady. Nezbývají prostředky na zvelebování majetku. Kromě špatného stavu sokolovny nás trápí zchátralé šatny na sokolském hřišti, které pocházejí ještě z meziválečného období.

Jednota si nechala vypracovat projekt nových šaten, které budou moderní, s dostatečným hygienickým zázemím.

Na rekonstrukci tak sháníme peníze především prostřednictvím grantů. Celkové náklady odhadujeme na 1,5 mil. Kč. V tomto roce jsme získali 250.000 na tuto akci od města. Pokud získáme ještě dalších 500.000 Kč jako grant od MAS Říčansko, které je naším partnerem, mohli bychom zahájit 1. fázi. Část nákladů bude krýt jednota také prostřednictvím dobrovolnické práce svých členů. Dále doufáme, že určitou část pokryjeme z darů svých členů a jejich rodičů. Díky tomu bychom se mohli dočkat tréninků a závodů v důstojném prostředí.

 

Jana Cílková

 

Partnerem tohoto projektu je MAS Říčansko

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena