Rekonstrukce ulice Politických vězňů – poděkování

27. 5. 2018

V úterý 13. března 2018 proběhlo setkání představitelů města s vlastníky nemovitostí sousedících s ulicí Politických vězňů. Cílem bylo vyměnit si informace o nadcházející rekonstrukci této ulice.

Byť při diskuzi o stavebním hluku a výšce vozovky došlo i na emoce, celkově proběhlo setkání v konstruktivním a věcném duchu. Zástupci města zodpověděli četné dotazy občanů, a odnesli si také nejeden podnět týkající se ulice Politických vězňů i stavby samotné – ve zkratce se jedná o tyto body:

• Stavba, a obzvláště provoz v přilehlém stavebním dvoře, se z hlediska hluku a prašnosti pokusí brát maximální ohled na obyvatele přilehlých domů

• V úseku u Fialky bude dle projektu asi o 7 cm snížen profil vozovky, což usnadní zajíždění do domů „utopených“ pod úrovní vozovky

• V úseku, kde příchod od Fialky k nádraží křižuje ulici Politických vězňů, město posoudí omezení rychlosti s cílem zvýšit bezpečnost přecházejících chodců

• V blízkosti příchodu k nádraží bude vytvořena možnost krátkodobého stání „Kiss & Ride“, čímž se zlegalizuje potřeba zastavit a „vyložit“ rodinného příslušníka k vlaku nebo chvíli počkat, než od vlaku přijde

• Rozbitý příjezd od ulice 17. listopadu k nádraží, stejně jako chodník od Scheinerovy ulice k nádraží, budou opraveny, až se městu podaří odkoupit tyto pozemky od Českých drah (proces koupě probíhá)

• Nedávno instalovaný oboustranný zákaz zastavení je třeba alespoň na jedné straně ulice Politických vězňů nahradit zákazem stání, neboť oboustranný zákaz zastavení staví obyvatele ulice – řidiče – v mnoha situacích mimo zákon; to nebylo záměrem tohoto dopravního opatření, a zmírněním na zákaz stání by se tento problém měl vyřešit

Přítomní představitelé města s těmito podněty vyjádřili ústy pana starosty Vladimíra Kořena souhlas, za což bych chtěl jemu i ostatním zúčastněným poděkovat. Dává nám to naději, že se do roka a do dne dočkáme naplnění a (nejen) na opravené ulici Politických vězňů se nám bude dobře žít.

Petr Mihulka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena