Retardér v Haškově ulici

1. 10. 2021

Názor M. Kotrba, reakce Odd. tech. správy města

 

Velmi mě zaujalo vyjádření města k částečné úpravě této ulice. Ano, ulice je z cca 30 % v držení soukromých osob a toto se nepodařilo za více než 30 let vyřešit, tedy kdy bude ukončen „běh na dlouhou trať“?

I přes tento fakt je oprava prováděna na komunikaci, která nepatří jen městu, ale právě i soukromým osobám.  Navíc tento „retardér“ se provádí v místě, kde zhruba před měsícem byla havárie vody a též se „flikovala“ vozovka.

Dle mého názoru by bylo lepší a smysluplnější vynaložené finanční prostředky využít na úpravu parkoviště na pozemku 62/10, s tím, aby toto parkoviště nezasahovalo do ulice Haškova.

 

M. Kotrba

 

Vážený pane Kotrbo,

děkujeme za dotaz. V ulici Haškova dochází k lokálním opravám obrusné vrstvy místní komunikace, při kterých není zasahováno do vlastnických práv třetích osob. Součástí této opravy je i úprava řešení likvidace dešťových vod  z vozovky tak, aby nedocházelo ke splavování veškerých dešťových srážek z ulice Presslova a Haškova do ulic Šrámkova a Halasova. Srážková voda se tímto opatřením odvede do uličních vpustí kanalizačního řadu v ulici Haškova a páteřního kanalizačního řadu v ulici Edvarda Beneše. Vámi navrhovaná úprava prostoru parkoviště spočívající v jeho prostorovém rozšíření na pozemku 62/10 je do budoucna v plánu.

Oddělení technické správy města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena