Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin

2. 9. 2013

Město Říčany úspěšně podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany“.

Předpokládané celkové výdaje na projekt jsou necelých 5,5 mil. Kč. Výše dotace je 90 %. Projekt bude realizován na celé zahradě MŠ s předpokládaným termínem realizace během jara až léta 2014. Celá akce bude navazovat na zateplení mateřské školky a nástavbu pavilonu C.

Předmětem projektu je vytvoření přírodní zahrady. Bude se jednat o terénní úpravy zahrady MŠ, založení nové zeleně, zahradnických prvků, vytvoření přírodních herních prvků a vybavení zahrady vhodným mobiliářem. Navržené úpravy vycházejí z publikace MŽP „Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu“.

 

Cílem projektu je vytvořit zahradu mateřské školy v přírodním stylu, která umožní environmentální výuku dětí MŠ. Projekt optimálně využije prostor a vytvoří takové venkovního prostředí, které umožní kvalitní rozvoj dětí po psychické, fyzické i sociální stránce s využitím přírodních prvků a zařízení zprostředkujících volnou, přirozenou hru.

 

Ing. Zuzana Miltnerová                                                                                                       

Odbor kancelář starosty

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena