Rezervace Říčanská Rokytka

31. 5. 2023

Ta místa máte určitě také rádi. Procházka údolím Rokytky má svou romantiku v každém ročním období. Potok se divoce klikatí lesem, voda vymílá svou cestu a tvaruje svět, jako to dělala miliony let. Příroda v okolí Rokytky je ale pod tlakem civilizace. Občas někdo zkusí nevšední terén pro kouzla na kolech, kdysi se tu jezdily závody na motorkách. Objevují se i nápady na vytvoření betonových nádrží na jejím toku, naštěstí byly vždy odmítnuty. Nicméně kvalita či množství vody v Rokytce kolísá v závislosti na chování hospodářů v pramenných částech a vyhlášení rezervace by mohlo zvýšit ochranu přírody i čistoty vody. Okolí potoka je hospodářským lesem, nicméně těžební plány by bylo možné omezit či úplně zastavit. Vždyť meandrující divoký tok Rokytky od orchidejové louky u Tehovce až po tenisové kurty u Jurečku je jednou z nejvzácnějších přírodních lokalit v Říčanech. Celý tok a jeho širší okolí by zasluhovali ochranu garantovanou státem nebo městem Říčany na základě dohody klíčových vlastníků a správců, kterými jsou město Říčany, Lesy ČR a Povodí Vltavy. V místě se vyskytují druhy pod zákonnou ochranou – střevle potoční či prstnatec májový. Projekt by hradil biologický průzkum lokality, dlouhodobé sledování kvality vody, vymezení rezervace, stanovení managmentu ochrany a všechny následné kroky, které by vedly k zajištění trvalé ochrany přírodních hodnot tohoto místa. Říčany nemají na svém katastrálním území žádné větší chráněné území a je naší povinností cennou přírodu chránit pro budoucí generace.

Proto prosím o Vaši podporu tohoto projektu. Nejde jen o hlas v rámci soutěže Překvapte Říčany. Hledám také dobrovolníky, kteří mi pomohou myšlenku šířit říčanskou veřejností.

Vladimír Kořen
navrhovatel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena