Rezervační smlouva

27. 2. 2022

Na prosincovém zastupitelstvu nám byl předložen ke schválení bod Rezervační smlouva - koupě objektu pro školu, budova staré pošty čp. 233. Záměr města nabýt do vlastnictví tuto budovu STAN Říčany podporuje; budova aktuálně slouží jako školní zařízení, takže je možné zde okamžitě umístit několik tříd a tím ulehčit dlouhodobě napjaté situaci ve školství. Obzvláště v nynější situaci, kdy stavba nové základní školy na Komenského náměstí nabrala zpoždění oproti původnímu harmonogramu. Ďábel je ovšem skryt v detailu: jako právníka a člena kontrolního výboru mě zarazil návrh usnesení, podle kterého mělo zastupitelstvo schválit uzavření rezervační smlouvy, ovšem bez přiložení jejího návrhu.

Vznesl jsem připomínku, že s ohledem na péči řádného hospodáře nemůžeme hlasovat o uzavření smlouvy, jestliže nemáme její text k dispozici. Tím spíše za situace, kdy město mělo složit rezervační poplatek ve výši 1 785 960 Kč, který by propadl v případě následného neuzavření vlastní kupní smlouvy (jejíž text rovněž nebyl k dispozici). Za těchto okolností jsem navrhl odložení materiálu do doby předložení oboustranně odsouhlaseného písemného návrhu rezervační smlouvy; tento návrh byl následně schválen všemi přítomnými zastupiteli.

Moje obava se nakonec ukázala bohužel důvodnou. Po přímém jednání s protistranou na textu vlastní kupní smlouvy (dohodli jsme se, že k uzavření rezervační smlouvy není důvod, když můžeme rovnou schválit a uzavřít vlastní kupní smlouvu) se ukázal zásadní rozpor ohledně podmínky prodávající, aby se město vzdalo veškerých zákonných práv z vadného plnění. Tento poněkud nestandardní požadavek prodávající se ukázal pro zastupitelstvo jako nepřekročitelný, a tak na únorové schůzi byla schválena kupní smlouva s tím, že se město svých práv z vadného plnění předem vzdávat nebude.

Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla ke dni napsání tohoto příspěvku (9. 2. 2022) prodávající akceptována, lze uzavřít, že díky obezřetnému přístupu neušla z městských prostředků částka atakující dva miliony korun. 

Závěrem bych chtěl vyzdvihnout konstruktivní jednání ohledně shora uvedené situace ze strany vedení města a jmenovitě zásluhy zaměstnankyně města z Odboru správy majetku Anny Richterové, která odvedla při jednání s prodávající velmi kvalitní práci.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena