Říčanské poklady

27. 10. 2023

Před více než rokem a půl jsem do Říčan přijel poprvé. Náhodou jsem narazil na inzerát, ve kterém jsem zjistil, že místní muzeum hledá historika a kurátora sbírky. Vyrazil jsem se tedy podívat do míst, kde bych snad mohl pracovat. O Říčanech jsem tehdy věděl jen to, že je tam zřícenina hradu a že město trhá horní hranice žebříčků hodnotících kvalitu života.

Říčany mě okamžitě upoutaly. Jakožto outsiderovi se mi v jeho obraze zhmotnily idylické představy o místě, kde dosud existuje ono legendární „maloměsto“, v němž se slučují výhody života na venkově s benefity občanské vybavenosti a blízkosti stověžaté matičky Prahy. Jistě pochopíte, jak velké mé okouzlení bylo, když vám prozradím, že pocházím ze severních Čech. Má duše uvyklá všeobecné zanedbanosti veřejného prostoru, rozpadajícím se památkám, prachu těžkého průmyslu a životu, který po celý moderní věk ovlivňovaly uhelné šachty, se ocitla v docela jiném světě. Vězte, že pohled člověka zvenčí, který přichází z prostředí, jehož města se naopak umisťují na těch nejspodnějších příčkách zmiňovaných indexů kvality života, teprve odhaluje, že je tu čeho si vážit. Především to, že se z Říčan nestal pouhý pražský satelit, v němž lidé jen přespávají, ale že je to stále živé město plné živých společenských vztahů – které u nás na severu zůstaly po vysídlení Němců zpřetrhány a dodnes se hojí jen pomalu –, je opravdový poklad, na který můžete být pyšní.

Když jsem do muzea nastoupil, začal jsem s dětskou radostí, která je nám historikům při objevování všeho starého vlastní, objevovat i další poklady, které vydává říčanská historie. Není snad jediné období historie Říčan, které by nebylo zajímavé. Poznat tuto historii zcela, to mi zabere ještě dlouhá léta. Ale už teď jsem si v ní našel linie, které se staly nejen mou prací, ale i vášní. A není to jen proto, že jako správci 24 000 inventárních čísel říčanské muzejní sbírky vám nic jiného nezbyde, kdepak. Je to prostě proto, že Říčany byly a jsou zajímavým místem k životu se specifickými dějinnými událostmi, zvraty a náturou.

Brzy po nástupu do muzea jsem poznal Martina Škábu. Prozradil mi, že jeho otec před třiceti lety našel v nejstarším dochovaném sklepě v Říčanech středověký poklad. A že od té doby propátrává říčanské sklepy. Ve svém volném čase, na vlastní náklady, z vlastního zájmu. Nikdy mi to nepřiznal, ale já myslím, že doufá, že najde přinejmenším ještě jeden takový poklad. V jeho očích jsem spatřil nadšení, které jako kdyby zrcadlilo to mé. Dětská radost z bádání, zkoumání, objevování – a snad i z možného objevu něčeho, co zůstávalo tak dlouho skryté.

Rozhodl jsem se, že tento poklad musíme v Říčanech vystavit. Jeho mimořádně zajímavá historie, v níž se snoubí dramatičnost husitského obléhání Říčan s dosud neodhaleným (a zřejmě krvavým) tajemstvím jeho dávného střadatele, mě magicky přitahuje. A věřím, že přitáhne i vás. Ve spolupráci s muzeem v Brandýse nad Labem, jehož odborníci o poklad pečují, jsme pro vás připravili unikátní víkendovou výstavu. Říčanský poklad tvořený 348 stříbrnými pražskými groši z doby králů Karla IV. a jeho syna Václava IV. budete moct poprvé na vlastní oči spatřit 11. a 12. listopadu v Muzeu Říčany. Je to příležitost, která se vzhledem ke složitosti péče o poklad, jeho převozu a souvisejícím bezpečnostním opatřením zřejmě dlouho nebude opakovat. Nepropásněte to. Nezapomeňte ale, že to není jediný říčanský poklad. Ten největší poklad je městečko, ve kterém žijete, a vy – lidé, jeho obyvatelé. Věřte mi. Vždyť já jsem přece ze severních Čech…

Všechny důležité informace o výstavě pokladu a souvisejících doprovodných akcích najdete na webu Muzea Říčany www.muzeumricany.cz a na muzejních sociálních sítích.

Těším se s vámi na viděnou!

 

Radek Holodňák, historik a kurátor sbírky Muzea Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena