Říčanský STAN přeje hezké svátky

29. 11. 2019

Rok se s rokem sešel, a tak bychom vám, milí sousedé, chtěli s kolegy z říčanského STANu popřát klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2020. Už rok se tu snažíme být pro vás – někdy s větším, někdy menším úspěchem menšinové opozice. Zajímáme se o novou koncepci dopravy v našem městě, a to nejen ve spojitosti s přednádražím prostorem: Zdeněk Hraba se snaží být ku pomoci občanům rovněž ze své pozice senátora, s velkou chutí oddáváme, naši členové se přihlásili do různých komisí a je jen škoda, že jejich aktivita není městem více využívána.

V současné době jsme v kontaktu s obyvateli z polyfunkčního domu na Komenského náměstí. Kauza je již celkem známá, tak jen ve stručnosti – dům byl postaven na pozemku města a financován dílem z účelové dotace z MMR, jehož podmínkou bylo, že 20 let bude dům užíván jako nájemní. Nájemníci poskytli rovněž peníze na dostavbu domu a bylo s nimi ujednáno, že si budou vložené peníze tzv. odbydlovat. V roce 2002 bylo zastupitelstvem schváleno uzavření budoucích smluv o převodu vlastnických práv k bytům, k nimž měli nájemníci právo, za kupní cenu 100 Kč s tím, že kupní smlouva bude uzavřena do 1. 1. 2020. V létě 2019 bylo vedení města upozorněno na skutečnost, že tento záměr možná nebyl uveřejněn. Požádalo proto o stanovisko ministerstvo vnitra. To odpovědělo na začátku září (!). Následně byla oslovena i advokátní kancelář ve věci právního rozboru situace (odpověděla v říjnu). Sami nájemníci se o celé situaci dozvěděli víceméně jen proto, že ututlat cokoliv na našem úřadě je prakticky nemožné. Dostavili se proto na listopadové jednání Zastupitelstva, aby se dozvěděli, že dobrých šest týdnů Klidné město kauzu řeší, tedy hledá důkaz o vyvěšení. Věc má však více rovin – je třeba se také s obyvateli domu domluvit, jak se bude postupovat po 1. 1. 2020, kdy už měly platit kupní smlouvy. Ve hře je i hledání způsobu, jak nahradit zatím nedohledatelné potvrzení o vyvěšení záměru. V celé kauze nabízíme součinnost – jsme k dispozici k setkání zástupců města, našeho hnutí a nájemců bytů. O dalším vývoji situace se jistě dozvíte z tohoto věstníku.   

Jitka Jančíková, Zdeněk Hraba, Michal Mrázek, Tomáš Krebs a Adam Polánský (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena