Říčanští skauti shání finance na novou klubovnu. Pomůžete?

29. 11. 2019

 

Skautské středisko Lípa Říčany je se svými 324 aktivními členy největším skautským střediskem ve Středočeském kraji a 15. největším v celém Česku. Členská základna strmě roste a padesát let staré nevyhovující prostory nestačí pokrýt poptávku zájemců. Proto skauti připravili projekt na novou klubovnu a shánějí prostředky na její financování. Pořádají akce pro veřejnost, veřejnou sbírku, oslovili i město s nabídkou umístění lesní školky.

Říčanské skautské středisko má výborné jméno a jeho členové zažívají nezapomenutelné výpravy, tábory, kurzy a setkání v okolí Říčan i po celém světě. Malá klubovna nedaleko Marvánku, kterou si skauti svépomocí postavili v roce 1968, již nevyhovuje. Stísněné prostory padesátileté klubovny neustojí současný rekordní zájem o skauting a nutí odmítat další zájemce. Například počet členů ve věku od 6 do 15 let se za posledních deset let více než ztrojnásobil. V roce 2008 navštěvovalo oddíl 60 dětí mezi 6 - 15 lety a dnes je to 184 dětí z celkových 324 členů. Proto Tomáš Rajtora, vedoucí místního střediska a zároveň architekt, připravil projekt nové klubovny. Pro záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování a nyní se čeká na vyřízení stavebního povolení. Realizaci mají skauti naplánovanou do dvou etap a předpokládají náklady 7,4 mil. korun. Tomáš Rajtora s přípravným týmem chystá celou řadu akcí pro veřejnost na podporu projektu. Ochutnat jste mohli speciality na benefičním stánku na Street Food festivalu, účastnit se Cyklotrophy, nakoupit na Swap benefičním bazaru, být u položení základního kamene při příležitosti 50 let od otevření staré klubovny a odhalení makety nové klubovny v „životní velikosti“. Konat se budou i další akce, jako benefiční večer s koncertem, adventní neděle, roznos betlémského světla, skautský ples. „Prostředky sháníme, kde můžeme. Něco máme našetřeno, založili jsme veřejnou sbírku s transparentním účtem, kam přispívají naši členové, rodiče, ale i široká veřejnost. Pořádáme akce na podporu projektu, žádáme o dotace kde je to možné… Jsme rádi za jakoukoli nabídnutou podporu jak materiální, tak pomocnou ruku,“ popisuje Tomáš Rajtora.

Klubovna by měla vzniknout na pozemku skautů, nedaleko od té původní, podél nově budované cyklostezky Praha Kolovraty - Mnichovice. Zděné podzemní podlaží bude částečně zapuštěno do terénu a bude sloužit jako sklad a sociální zázemí. Bezprostřední blízkost u nové cyklostezky, která bude zároveň vhodná pro in-line bruslaře, nabídne projíždějícím CYKLO POINT. Nadzemní podlaží bude řešeno jako dřevostavba a bude se zde nacházet kancelář, kuchyňka, bezbariérové WC a především vlastní velká klubovna pro aktivity dětí. Na nadzemní podlaží navazuje podkroví se  dvěma menšími klubovnami a úložným prostorem. Novou klubovnu budou moci členové využít jako zázemí pro aktivní pobyt v přírodě. Nové prostory s přilehlou loukou a krásným okolím oddíl využije zejména v odpoledních hodinách. Hledají proto náplň pro  dopolední hodiny. Nabízí se zde spolupráce s organizacemi školního a předškolního vzdělávání. „Nabídka provozovat u této klubovny městskou lesní školku je velmi zajímavá a lákavá. Po předběžném prozkoumání podmínek, lokality a budoucího zázemí se jeví tato možnost jako schůdná. Město velmi pravděpodobně nabídku přijme a už teď vymýšlíme budoucí organizaci. Milí skauti, děkujeme za tento skvělý nápad!“ reaguje místostarostka pro oblast školství Hana Špačková.

 

Jak můžete skautům pomoci?                                                                                           QR Platba

  •  finančním darem na transparentní účet 2001617132/2010

      Jedná se o ohlášenou veřejnou sbírku

  • Poskytnutím služby či materiálu zdarma či se slevou.
  • Zapojením se do projektu - např. účastí na brigádách, podpůrných akcích,

     pomocí s administrativou či fundraisingem.

  • Dojednáním možného sponzora - třeba v práci, nebo příbuzného či dobrého kamaráda se stavební firmou (stačí kontakt, my je rádi zkontaktujeme/navštívíme).

 

Další informace najdete na

www.novaklubovna.cz

Kontakt tomas.rajtora@skaut.cz

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena