Říčany se pokouší získat finance na Botanické centrum

3. 5. 2019

Proměnit nehostinnou betonovou dlažbu školního dvora na unikátní dešťový biotop, založit arboretum s malou sbírkou domácích druhů dřevin, vytvořit barevnou a hravou zahradu nejen pro školáky má mimo jiné za cíl projekt Botanického centra. Město Říčany ve spolupráci s Muzeum Říčany a 3. základní školou u Říčanského lesa projekt připravovalo tři roky. Nyní se pokouší zajistit jeho financování z evropských fondů. Slibně vypadá získání dotace na první etapu.

Výukovou zahradu se zaměřením na botaniku a dendrologii chce město vybudovat u 3. Základní školy U Říčanského lesa. Projekt připravuje ve spolupráci s říčanským muzeem a školou. Myšlenku vzniku iniciovaly vlastně samy děti. Těm chybí na školním pozemku především relaxační zóny - stín stromů, místa k sezení i na hraní. Když škola v rámci participativního rozpočtování dala dětem vybrat, kam má být 20 tisíc investováno, děti podpořily realizaci projektů, které by toto naplnily. Omezený rozpočet školního pébéčka však postačil jen na několik stromů a lavice se stolem. Nápadu se tedy ujalo Muzeum Říčany jako odborný garant a realizátor obdobných proměn školních zahrad pro moderní vzdělávání. Projekt Botanického centra je od počátku komunitním projektem. K přípravě muzeum přizvalo vedení města, projektanta, pedagogy, žáky i jejich rodiče, veřejnost. Botanické centrum skvěle naplňuje myšlenky moderní pedagogiky, kdy se děti učí venku v přírodě a zapojují všechny vjemy.

„Žáci na škole již nyní projektem žijí, ptají se, kdy se jej podaří zrealizovat a co by pro jeho uskutečnění ještě mohli vykonat. V rámci participativního rozpočtování na naší škole po dva roky vítězily žákovské projekty, které nám mj. ukázaly, jak citlivě děti vnímají své okolí a jak o něm přemýšlejí,“ komentuje nadšení dětí ředitel 3. Základní školy Dalibor Dudek a pokračuje: „Na podnět dětí jsme vysadili spolu s nimi nové stromy, zajistili relaxační prvky, založili zeleninové záhony. Sledují ale také v rozpacích, jak se nedaří stromkům již dříve vysazeným do betonem vyplněného prostoru mezi pavilony školy, toho velkého a nevyužitelného území, kam po většinu dne na betonové desky dopadá slunce, kde si nikdo nehraje a vlastně tam ani nic neroste…“ popisuje situaci  ředitel školy.

Pojetí zahrady, její náplň a rozsah má ambici významem přesáhnout hranice školy a být příkladným a využitelným areálem pro školská zařízení širšího okolí, stejně jako Didaktické centrum geologie Muzea Říčany umístěné
u 1. ZŠ. Vzhledem k členitosti areálu, by v případě realizace všech etap, vzniklo pět samostatných celků s tematicky odlišnými náplněmi.

 

V první etapě by šlo o Arboretum se zahradní učebnou a Barevnou a herní zahradu. Podle projektu je náplní arboreta malá sbírka domácích druhů stromů a keřů. Vytvořeno bude i suchomilné společenstvo domácích dřevin, zejména keřů a polokeřů. Vzhledem k rozlehlosti areálu mají nároky na údržbu snížit i extenzivní plochy s květnatým lučním trávníkem. Situováno je arboretum východně od budovy školy a je vybaveno venkovní třídou. Jedná se o zapuštěný kruhový prostor, kde okružní opěrná zídka slouží jako lavice. Prostor je dlážděný, s centrálním stromem, který poskytuje stín. 

 

Barevná a herní zahrada by vznikla na západní straně. Pro pozorování opylovačů, zejména motýlů, poslouží pestré spektrum trvalkové výsadby s postupným nakvétáním po celou vegetační sezonu. „Zelený pokoj“- altán - vznikne z popínavých rostlin na konstrukci ze dřeva, nerezových lan a sítě. Prudký svah pokryjí okrasné trávy a méně svažitý terén ovocný sad s květnou loukou. Nerezová šestimetrová dvojskluzavka, využije třímetrové převýšení svažitého terénu. Herní prvky k lezení i ležení jsou navrženy přírodní z akátového dřeva. Obrovská venkovní tabule poslouží k hrám i k výuce. K té poslouží i fyzické modely zvětšených rostlinných struktur, třeba pylového zrna. Výtvarně výukový svislý kmen s otvory a výplní se stane přirozeným osídlením „hmyzím domečkem“.

Tato první, zejména výsadbová etapa, již úspěšně prošla posouzením MAS. Nyní čeká projekt na posouzení a rozhodnutí dotačního orgánu CRR (Centrum regionálního rozvoje – Ministerstvo pro místní rozvoj). V případě, že bude projekt schválen, pokryjí evropské finance většinu z předpokládaných nákladů necelých deseti milionů korun.

Na druhou etapu projektu Dešťový biotop se město pokusí získat finanční podporu z OPŽP (Operační program životní prostředí). Dešťový biotop by byl u nás zatím relativně unikátním stanovištěm. Má ukázat prospěšnost šetrného nakládání s dešťovou vodou. Centrální prostor nehostinného betonového atria školy, by se přeměnil na zelenou oázu. Čtyři stávající stromy, které nejsou v dobré kondici, by nahradil mokřadní dešťový biotop. Osazen bude jak domácími, tak i zajímavými nedomácími druhy dřevin i bylin, které mohou rozšířit výuku o zajímavé aspekty rostlinné říše. Vzniklé periodické jezírko by plnila dešťová voda ze stávajícího okapu. Sedací mobiliář, doplněný po delších stranách atria, poskytne prostor pro odpočinek a relaxaci. Druhou částí biotopu je vsakovací poldr. Ten je osazen rostlinami pro periodické mokřady. Atrium školy pak doplňuje zajímavý mobiliář pro výuku fyziky, jako je skleněný sloup s tvorbou vodního víru nebo optické prvky. Prostupnost přes mokřad zajistí diagonální dřevěné lávky. Předpokládané náklady na vybudování dešťového biotopu jsou necelých 6 milionů korun. Fond financuje projekty v rozmezí od 30 do 85 %. Věříme, že získáme možné maximum.

Na třetí etapu probíhá v současnosti stavební řízení. Náklady na tuto část jsou vyčísleny na 5 mil. korun.

Učebna a zázemí je zasazena do svažitého terénu. Metrové převýšení bude využito na skalku s vřesovištěm a žulovým schodištěm. Ve spodní partii naváže rašeliniště s masožravými rostlinami jak evropských, tak amerických druhů. Zdrojem vody v biotopu rašeliniště bude dešťovka svedená z venkovní učebny, skladu a skleníku. Ohniště bude přesunuto na zpevněnou plochu z žulových šlapáků. Zbytek jižní části zahrady pokrývá louka. Větší část bude ponechána jako pobytová s pravidelnou údržbou a část bude ponechána jako květnatý luční trávník s velkým podílem lučních bylin. Jsou zde zasazeny i tři vrbové altány spojené vrbovými tunely.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena