Říčany se vzdalují lidem - Názor Karla Egidová, zastupitelka

1. 7. 2016

Odpověď - Vladimír Kořen, starosta

Říčany se vzdalují lidem

Politika je služba pro lidi. A obzvlášť komunální politika, ta je o těsném kontaktu s občany města. Tím, že jsem chodila pěšky i v době kdy jsem byla místostarostkou, a chodím pěšky i nyní, měla jsem a mám tak možnost pohovořit s lidmi, slyšet jejich problémy. I zastupitelstva bývala živější, chodilo více lidí a probíhala i diskuse.

Jsem proto smutná, když vidím, že v poslední době na zasedání zastupitelstva nechodí vůbec žádní lidé, sál je prázdný a my tam během jednání nemáme žádnou zpětnou vazbu obyvatel (chápu, že v televizi je to rozdílné, člověk mluví a zpětnou vazbu nedostává, tedy vlastně ani nepotřebuje, ale pro komunální politiku je zpětná vazba s občany nejdůležitější.).

Kladu si proto otázku, čím to je. A vidím dva možné důvody. Ten první je paradoxně snaha současného vedení města nechat občany o všem rozhodovat interaktivně, na internetu. Nebo teď dokonce v mobilu. Ano, jsme v 21. století a modernizace je nutná. Ale ne cestou, kterou jsme se vydali v Říčanech. Někdo na radnici rozhodne, jaké mají obyvatelé problémy, a nechá je v D21 určit, v jakém pořadí tyto problémy cítí. Ale co když občané města mají jiné potřeby, které se vedení radnice do jejich ankety nevejdou?  Co když občané chtějí, aby se jejich problémy řešily a ne se pořád jen sestavovaly do anonymních žebříčků? Je jasné, že pokud zástupci města nevyzvou k AKTIVNÍ diskusi, kliknutí na internetu mezilidské vztahy nevyřeší.

A druhý problém je dle mého arogance zástupců radnice. Občan není v diskusi s radnicí rovnocenný partner. Na zastupitelstvech, i v Kurýru, zástupci vedení města musí mít vždy poslední slovo. Vždy musí oni přesvědčit druhé, že se mýlí, a že město vše ví nejlíp. Věcná diskuse byla nahrazena arogancí a mentorováním. A v tom vidím velký problém. Říčany se vzdalují lidem.

Karla Egidová, zastupitelka

 

Souhlasím s Karlou Egidovou, že politika je službou pro lidi. Ale to je tak jediné, v čem má pravdu. Není pravda, že na zastupitelstvu občané nediskutují.  Třeba výstavba školy Magic Hill přinesla živou diskuzi s plným sálem, stejně tak schvalování návrhu na úplný zákaz automatů. Lidé chodí a mají svobodu vystoupit. S říčanskými obyvateli se stýkám velmi intenzivně na ulici, při veřejných projednáních nebo v rámci setkání z Očí do očí. A kupříkladu text petice osadního výboru v Pacově k silnici 101 se finalizoval před jejím zahájením u mě v kanceláři, přičemž jsem navrhl i cesty, jak získat co nejvíc podpisů. Jenže to K. Egidová či M. Šmolík netuší. Chodím pěšky, jezdím na kole, jsem mezi lidmi neustále. Problémy řeším o nedělích i svátcích, někdy se to povede jindy ne. Karla Egidová už nesedí ve vedení města, a proto nemá přehled o tom, že komunikace vedení města s obyvateli je ještě intenzivnější a o něco pečlivější než dřív. Kromě osobních setkání, přibyla i komunikace prostřednictvím Facebooku nebo právě prostřednictvím „Řídím Říčany“. A sbíráme podněty a nápady ze všech směrů a stran – od dětí i dospělých.  Myslím si, že Karla Egidová tak mluví pouze o svém zkresleném pocitu, který vychází z toho, že je v opozici. Volby jsou věrný důkaz toho, jak je na tom politik s důvěrou u veřejnosti. ODS ve volbách neuspěla, protože se lidem vzdálila a lidé viděli, že vede neférovou volební kampaň. Bohužel vedení ODS nevidí vinu u sebe, dává ji mně a Klidnému městu. Namísto odstoupení hlavních lídrů a změny kurzu pokračuje volby nevolby v negativní kampani. Ta je však lichá a sterilní. Nálepku nepřilepím, nebudu říkat, že je někdo arogantní, zhrzený nebo hloupý…. Jen řeknu, že hlasování „Řídím Říčany“ inspiruje mnoho obcí nejen v České republice právě jako inovace v komunikaci s voliči. Vždyť se jen aktivně ptáme na názor!    

Vladimír Kořen, starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena