Říčany se vzdalují lidem II.

26. 8. 2016

Názor Karla Egidová, zastupitelka za ODS

V prázdninovém Kurýru jsem se v reakci na můj článek dozvěděla, že nemám dost informací o dění na radnici a že vlastně ze mě mluví tak trochu uraženost, že ODS neuspěla v posledních volbách a nesedím ve vedení na radnici. Dovolte mi proto krátkou reakci.

Začnu od konce. Je pravda, že jsme vzhledem k naší dobré práci ve prospěch města v předchozích letech očekávali lepší volební výsledek. Bohužel jsme nedokázali prodat společné výsledky tak jako naši bývalí koaliční partneři. Rozhodně to však neznamená, že jsme pro město udělali méně, a rozhodně ze mě nemluví uraženost.

Ohledně námitky k neznalosti dění a informací musím zopakovat to, co jsem říkala již dříve, že největší přehled o dění ve městě mají uvolnění zástupci. Všechny materiály probírají s vedoucími odboru, schvalují na poradách vedení, potom na jednání Rady a nakonec v Zastupitelstvu. Mezitím probíhají různá jednání, kterých se účastní především oni. Dalšími kdo mají více informací, jsou členové Rady, kteří problematiku a veškeré body do zastupitelstva probírají na pravidelných Radách několikrát v měsíci. Dalšími v pořadí jsou ostatní zastupitelé, kteří dostávají materiály zhruba s týdenním předstihem. Myslím si, že jsem zodpovědná zastupitelka a materiály studuji hodně podrobně. Ptám se i úředníků, kteří materiály připravují, na jejich názor, protože nejsou zatíženi pohledem politika, ale člověka, který se na ten či onen problém dívá z pohledu odbornosti. Stejně ale z papíru nevyčtete všechno a do přednášených materiálů se vkládá i politický názor, někdy jsou podklady neúplné nebo doplňované doslova na poslední chvíli, a proto mám dotazy i na Zastupitelstvu. Na pomyslném posledním místě žebříčku informovanosti je občan, který těch informací má opravdu málo. Většinou přijde na Zastupitelstvo pouze na bod, který se ho bezprostředně týká, nebo ho zajímá, ale získat k nim kompletní a objektivní podklady stojí velké úsilí a mnohdy to ani není možné.

Navzdory množství informací, které radní a zastupitelé před hlasováním dostanou, dojde v rozhodování občas k chybě. Pokud tedy chceme, aby o milionových dotacích rozhodovali občané, musíme jim poskytnout dostatečné množství argumentů pro i proti. Nestačí dvě tři věty, jako je to v případě hlasování v D21.

Stejně jako si většina lidí doma nestříhá vlasy, ale nechává to na odbornících, stejně tak vznikla zastupitelská demokracie, aby politici pracovali pro lidi v oblasti politické. Občan nemá čas denně pročítat stohy materiálů. Zvolil si proto strany, které mu ve volbách představily svůj program.

A pokud Klidné město nechce vládnout, jen organizovat ankety, mělo to občanům říci předem. Copak v životě také děláme všechna rozhodnutí ad hoc? Úspěšní lidé myslí dopředu, strategicky plánují. Ať město připraví strategický plán rozvoje Říčan a ten předloží občanům. A nezatěžuje je chaotickým hlasováním o kdejakém kousku chodníku nebo pískovišti v Ŕíčanech.

Karla Egidová, zastupitelka za ODS

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena