Rozdělování sportovišť rozděluje sportovce a kluby

31. 5. 2023

Jako opoziční zastupitel se setkávám s různými nářky a povzdechy. Jedním z nich, který se opětovně vrací je situace ohledně pronájmů tělocvičen a sportovišť v majetku města. Dlouhodobě je velký nedostatek hodin v tělocvičnách, kluby nemají kde cvičit a trénovat.

Většina z nás tuto kritickou situaci pociťuje nepřímo prostřednictvím klubů a kroužků, které naše děti navštěvují. Setkali jste se s tím, že pro Vaše dítě nebylo na kroužku místo, nebo že Vaše dítě chodí na tréninky ve večerních hodinách? Místo tradičního rozdělení hodin v kompetenci jednotlivých škol, dochází každoročně k přerozdělování a přehodnocování a nastavování pravidel.

Tato situace trvá již od roku 2016, kdy se město rozhodlo, že nastaví tzv. transparentní systém přerozdělování tělocvičen. Do té doby, stejně jako všude jinde, si pronájmy řešila každá škola samostatně a vše dlouhodobě fungovalo. S odstupem času se můžeme zamyslet nad tím, zda nastavení nového systému a rozdělování tělocvičen prostřednictvím města je přínosem a pro koho. Každý rok se sportovní kluby přetahují o každý volný prostor a žijí v nejistotě co bude příští sezónu. Radnice tím dostala spolky do stavu, kdy mezi nimi vytvořila nevraživost a místo spolupráce se handrkují o každou hodinu.

Problém vidím nejen v nedostatku sportovišť, ale i v měnících se pravidlech, která snad způsobila, že se za 7 let se vystřídalo pět různých garantů, úředníků, kteří se rozdělováním hodin zabývají.

Proto jsem toto téma otevřel na posledním zastupitelstvu, ale byl jsem odbyt, že už je vše vyřešené a podepisují se smlouvy. To jsem slyšel poprvé a vše nasvědčuje tomu, že to není pravda a vyhodnoceno není. Byl bych proto rád, aby vedení města rozdělení hodin na příští rok, ale i ty další řešilo citlivě a pokud možno podle jasných pravidel, která se nebudou příliš měnit.

Jako rodič a zastupitel se s tím nemohu smířit. Nám v ODS nejsou rodiny a děti lhostejné, a proto jsem se osobně zapojil do řešení problému z postu zastupitele ve Středočeském kraji, kde se mi podařilo prosadit stavbu nové sportovní haly v Říčanech u gymnázia, nebo jsem ještě jako radní před lety prosazoval výstavbu přetlakových hal, která situaci výrazně zlepšila.

Miloslav Šmolík
zastupitel SPOLU - ODS

V souladu s Pravidly pro zveřejňování příspěvků v Říčanském kurýru byl názor poskytnut úřadu k reakci.

Vážený pane zastupiteli,

jediné, s čím plně souhlasím, je to, že opravdu máme k dispozici menší množství hodin v našich tělocvičnách, než činí poptávka. Kdyby ale město v roce 2016 nepřistoupilo k transparentnímu a spravedlivému rozdělování hodin pro sportovní kluby, situace by dnes byla výrazně horší. Díky našemu systému jsme dali každé sportovní organizaci stejnou šanci hodiny získat podle jasně daných kritérií, ne podle toho, kdo s kým byl „zadobře“. Absence jasně daných pravidel kdysi vedla k tomu, že některé místní organizace nezískaly žádnou hodinu, cizí paradoxně ano. Víme, že nelze plně uspokojit všechny žadatele v plném rozsahu. V Říčanech a okolí počet obyvatel stále roste. Za posledních pět let přibylo tisíc obyvatel, v našich školách to představuje 200 dětí. Více žáků znamená nárůst hodin tělesné výchovy ve školách a omezení hodin pro kluby. Těší nás rozrůstající se nabídka sportovních klubů, znamená to však opět vyšší nároky na hodiny. Řada klubů vychovává a trénuje své svěřence velmi profesionálně, s vysokou erudicí, s vynikajícími výsledky a účastí na krajských, republikových i mezinárodních soutěžích. Tyto kluby mají vyšší nároky na tréninkové hodiny. Situaci velmi pomohly nafukovací haly v Pacově a na Sportovišti u lesa. Běží zakázka na zhotovitele nové ZŠ na Komenského náměstí, jejíž nedílnou součástí je i velká tělocvična, která nabízí dva oddělené prostory pro sportovce. Jednáme také o možnosti postavit sportovní halu formou kombinace veřejného a soukromého sektoru na jednom z městských pozemků. Naši podporu má i hala u gymnázia, kterou staví kraj. Nejen pro její návštěvníky město v rámci plánovací smlouvy (mimo jiné) vybudovalo nezbytné parkoviště v Olivově ulici. Ohledně pravidel rozdělování tělocvičen trvám na transparentních a stejných pravidlech pro všechny, tak jak jsou uvedené na webových stránkách města, a záleží jen na poctivosti jednotlivých klubů, jak k nim přistupují (https://sportoviste.ricany.cz/kriteria-pro-vyber-najemcu). Nájemní smlouvy vyřizujeme průběžně podle stanoveného harmonogramu, někdy i lehce v předstihu, za což oddělení hospodářské správy lze jen pochválit. Smlouvy, o kterých píšete, byly podepsány zatím pouze v těch případech, kde nebyl v rámci požadavku souběh více žádostí. Pokud se sešlo v rámci výběrového řízení více žádostí na stejný termín, probíhá v těchto dnech dohadovací řízení mezi jednotlivými kluby.

Hana Špačková, místostarostka
Klidné město

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena