Rozpočet města Říčany do konce září

30. 10. 2013

Podívejte se na upravené výsledky rozpočtu města ke konci měsíce září 2013

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 30. 9. 2013 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 185 643 100 182 762 914 147 449 901 80,68
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 53 078 095 58 562 100 45 065 288 76,95
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 3 600 000 34 544 320 25 680 167 74,34
Přijaté dotace  90 497 990 97 162 487 61 479 991 63,28
Přijaté splátky půjček  253 200 279 200 212 900 76,25
Příjmy celkem 333 072 385 373 311 021 279 888 247 74,97
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 70 466 882 29 728 444 42,19
Rozpočtové příjmy celkem 371 380 235 443 777 903 309 616 691 69,77
Přebytek hospodaření za minulý rok 30 900 000 68 949 171 68 949 193 100,00
 
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 402 280 235 512 727 074 378 565 885 73,83
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 211 284 286 233 102 993 158 071 112 67,81
Rozpisové rezervy 9 877 255 5 177 203 0 0,00
Běžné výdaje celkem 221 161 541 238 280 196 158 071 112 66,34
Kapitálové (investiční) výdaje 99 123 884 156 748 188 65 402 625 41,72
Rezervy na investice 4 377 010 7 921 858 0 0,00
Investiční výdaje celkem 103 500 894 164 670 046 65 402 625 39,72
Výdaje celkem 324 662 435 402 950 242 223 473 738 55,46
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 38 307 850 70 466 882 29 728 444 42,19
Rozpočtové výdaje celkem 362 970 285 473 417 124 253 202 182 53,48
Splátky úvěru 39 309 950 39 309 950 29 276 129 74,48
Výdaje vč. splátky půjčky 402 280 235 512 727 074 282 478 311 55,09
rozdíl příjmy  – výdaje 0 0 96 087 574  

 

Ing. Věra Krejčová

vedoucí odboru finančního

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena