Rozšiřování kapacity říčanské ČOV za plného provozu

6. 7. 2020

Vybudování nové retenční nádrže splňuje požadavek Povodí Vltavy a ochránit by měla vodní tok i při větších deštích.

Betonáž plochy na mytí aut a umístění dávkování chemie do nádrží pro likvidaci kalu, bakterií.

Na tomto místě dělníci vybudují novou zděnou budovu na hrubé předčištění, kde budou osazeny nové stroje.

Stávající aktivační nádrž. Stavba probíhá při zachování plného provozu ČOV.

Příprava výztuže před betonáží a již vybetonovaná část usazovací nádrže.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena