Rychlé referendum neprošlo. Iniciativa ale zbytečná nebyla…

30. 9. 2021

 

 

Zářijové zastupitelstvo rozhodovalo o vyhlášení referenda k parkovacím zónám. Podpořila ho mimořádná podpisová akce, do níž se zapojily tři tisíce lidí. Nepamatuji za dvacet let v Říčanech podobnou místní občanskou iniciativu. Zákon říká, že referendum nesmí být vyhlášeno k některým otázkám – třeba těm, které se týkají výkonu státní správy v rámci přenesené působnosti. A právě o tom se vedla v rámci zastupitelstva diskuze. Střet právních pohledů.

Pro mě osobně byla ale rozhodující snaha velké části říčanské veřejnosti spolurozhodovat. A je úplně jedno, jestli je to o výstavbě nějaké kontroverzní stavby nebo o zavedení systému parkování.  Demokracie může být čistě zastupitelská, kdy na čtyři roky svěříme moc bezvýhradně svým zástupcům. Existuje ale i demokracie občanská, kdy se lidé do veřejných záležitostí aktivně zapojují v průběhu celého života. Jsem jejím zastáncem. Mým cílem na zastupitelstvu bylo otevřít prostor pro názor říčanských občanů. Aby jej mohli vyjádřit co nejrychleji a nejúčinněji, tedy k problému aktuálnímu. Dělat referendum o rozdělení Československa dlouho po rozdělení Československa přeci nemá žádný význam.

Jako ideální jsem považoval konání referenda souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny. Proto jsem podpořil vyhlášení referenda s otázkou přípravného výboru. Většina zastupitelů se ale rozhodla návrh nepodpořit či se zdrželi. Navrhl jsem proto otázku, o které jsem se po konzultacích s právníky domníval, že by měla být jednoznačně schůdná. Ani tento návrh vyhlášení referenda ale podporu nenašel. Dále jsem tedy navrhl, aby hlasování s původní otázkou mělo charakter ankety, nikoli závazného referenda. Neuspěl jsem ani s tímto kompromisem. Protože jsem slyšel deklarace, že vedení města nebude referendu bránit, navrhl jsem i usnesení, ve kterém by zastupitelé vyzvali radu k pozastavení systému parkování do doby uskutečnění referenda. Ani to nevyšlo a podporu většiny jsem nezískal. Uspěla jen výzva radě, aby uplatnila škody směrem k dodavatelům za chyby v projektu. Vznikne i pracovní skupina pro referendum.

Nehodnotím kohokoli ze zastupitelů, plně respektuji jejich právo na názor a nebudu spekulovat o důvodech jejich hlasování. Stejně tak očekávám respekt k mému názoru. Každý z nás měl jiné priority, východiska, plány, strategie. Já se jen snažil najít jakoukoli rychlou cestu pro uplatnění názoru veřejnosti. Rychlé referendum nevyšlo, ve hře je referendum pomalé. Kdy a s jakou otázkou se uskuteční, momentálně nikdo neví. Stejně tak je ve hře otázka, jestli občany neotupí zklamání, čas, jiné problémy nebo naopak pozitivní svět radostí a slavností. Energie, kterou ale lidé projevili v průběhu prázdnin, byla silná. Rozhodně ne zbytečná. Minimálně zrcadlila názory, postoje, um a schopnosti i charakterové vlastnosti aktérů – na všech stranách samozřejmě, v dobrém i nedobrém. A světlo této zkušenosti samozřejmě ukázalo mnohé i mně samotnému. Díky za to.

Vladimír Kořen

zastupitel, (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena