S čistírnou stále o krok pozadu

6. 9. 2018

Doslova za vteřinu dvanáct uspělo naše město s žádostí o dotaci na rozšíření čistírny ve zřejmě poslední výzvě financované EU tomto dotačním období. Teď už stačí jen doložit spousty dokladů, získat vodoprávní rozhodnutí, vysoutěžit dodavatele. Měli bychom jásat. Opravdu?

Za bezmála 120 mil. korun rozšiřujeme čistírnu o 4 000 ekvivalentních obyvatel (EO) na kapacitu, o které víme, že bude nedostatečná už při jejím dokončení, a je v rozporu se závazkem z Plánu oblasti povodí na rozšíření čistírny na 27 tis. EO do r.2020. Předpokládaná cena je navíc nezvykle vysoká, běžné náklady pro podobná rozšíření bývají poloviční. Kdybychom žádali před lety, byla by dotace výrazně vyšší.

Jediným pozitivem stávajícího záměru tak zůstává, že je nakonec navržen k možnému rozšíření s menšími stavebními nároky, než město původně zamýšlelo. I tak to bude znamenat úpravy v objektech, které budou nyní nově budovány. Je to hospodárné?

Od ledna začne platit novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., ze které mj. plyne povinnost likvidovat odpadní vody z jímek výhradně na čistírně. Pokud to nebude moct být v Říčanech, likvidace se výrazně prodraží, nehledě na to, že jedna centrální čistírna o doporučené kapacitě by našemu městu slušela a byla odpovídající potřebám. Jen doplňuji, že u některých lokalit nebude díky změně územního plánu možnost budovat jímky vůbec.

O problému s nedostatečnou kapacitou pitné vody město raději mlčí.

 

Pár poznámek na konec

Závěrem pro nedostatek prostoru zmíním pár postřehů z poslední doby. Čekají nás velkolepé a drahé slavnosti, jako na potvoru po čtyřech letech opět před volbami. Za pár dní se spustí projekt Školního autobusu. Je to sice krok správným směrem, ale nepovedený plagiát bezmála osm let starého návrhu. Tento způsob je zbytečně drahý a nenabízí dostatečné množství spojů, které lidi k hromadné dopravě přitáhnou. Tím je jen úplná integrace do stávajícího systému.

Je jen škoda, že na jednu stranu se pro děti dělá školní autobus a na druhou stranu se blokuje výstavba tělocvičny. A tak i po letošním přerozdělování tělocvičen budou malé děti cvičit večer i po sedmé hodině.

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena