Sázím, sázíš, sázíme (stromy)

1. 1. 2021

 

Znáte tu písničku, kterou zpívala Pavlína Filipovská: „Jdu takhle ulicí, za mnou dva mladíci, náhodou…“ Tak já jsem šla také naší ulicí, ale dva mladíci (sice trochu staršího věku) šli přede mnou a zaráželi dřevěné kolíky do zeleného pásu. Na konci ulice již byly dvě jámy necelý metr od plotu a z jedné na mě koukaly přetržené kabely. Ptala jsem se, co se děje, zda zase někde neuniká plyn. Bylo mi řečeno, že o plynu nic nevědí, ale že se tady budou sázet stromy. Tak jsem zapátrala v paměti a vzpomněla jsem si, že v březnu tohoto roku vyšla tisková zpráva o tom, že Říčany vysadí téměř 600 stromů a 10 000 keřů. Tehdy jsem to kvitovala, asi jako každý z nás, že je to dobrá věc. Ale realita je na hony vzdálena tiskové zprávě. Tak třeba naše ulice je obousměrná a celá zelená. Po obou stranách komunikace jsou pásy zeleně, kde jsou na různých místech vysázeny keře i stromy a většina zahrad má stromy zasázené i podél svého plotu na zahradě. Lidé chodí okolo a klepou si na čelo, koho napadlo vysázet stromy v této lokalitě, aniž by to s nimi někdo probral. Když se Říčany přihlásily k akci vysazování stromů a keřů, měly nějaký koncept, kam ty nové stromy zasadí? Podle mě asi moc ne. Teď jezdí po Říčanech auto s vlekem a snaží se zasadit stromy, kam se dá. Před skoro deseti lety jsme vysazovali stromy za Marvánkem, tzv. Alej Říčaňáků. Když se tam podíváte dnes, tak se vám chce plakat. Většina stromů je polámaná. V remízkách vysázených na různých místech je dost stromů uschlých. Vysazovat stromy je chvályhodná aktivita. O ty stromy se musí ale také někdo dále starat, aby z nich za pár let nezbyly jen kůly. Nevím, kolik stromů z těch 600 ještě čeká na zasazení, ale doufám, že se toho brzy dočkají a na místech, kde se budou hodit.

Karla Egidová, zastupitelka (ODS)

 

Dobrý den,

projekt „Sázíme budoucnost“ si dává za cíl vysazení 10 milionů stromů v českých městech nebo krajině. Za každého obyvatele jeden. Osobně tento projekt podporuji a snažil jsem se v průběhu 10 let hledat místa pro nové stromy. V závěru roku jsme dostali zprávu, že Říčany získaly několik milionů korun na už čtvrtou rozsáhlou výsadbu krajinné zeleně. Tady půjde o ony zmiňované stovky stromů a tisíce keřů v polích. Vše se děje na základě detailního projektu ČSOP, který detailně kontroluje Agentura ochrany přírody a krajiny. Své místo má zakreslené každý strom, prověřují se sítě, možné kolize apod. Stromy vysazují na základě soutěže odborné firmy, které také několik let o stromy, keře i louky pečují. Stromy zalévají, popřípadě nahrazují. Někdy je poškodí zajíci, jindy je může vyvrátit vítr. Osobně jsem mnohokrát remízy i aleje kontroloval. Včetně Aleje Říčaňáků, o které Karla Egidová píše. A vím, že se stromy nahrazují a péče kontinuálně probíhá. Kromě těchto krajinářských projektů jsem osobně připravil i projekt výsadby stromů v zastavěném území města. Vytipoval jsem stovky ulic, kde by stín a koruny stromů mohly zlepšit vzhled i mikroklima nad rozpáleným asfaltem. Ve veřejné zakázce jsme hledali projektanta. Nicméně projekt by stál vysoké statisíce korun. Raději jsem po večerech sám procházel podklady majitelů sítí, katastrální mapy, vybíral a konzultoval vhodné druhy… Jezdil jsem po městě a hledal, kde se dají stromy a keře vysadit či doplnit. Tři krabice mapových podkladů. Nakonec se výběr zúžil na zhruba 140 stromů, a to včetně obnovy stromořadí, kde stromy z různých důvodů uhynuly. Žádné náhodné sázení. Ano, v případě ulice Milady Horákové došlo ke kolizi s kabelem internetu, který nebyl přesně zanesen do podkladů. Bavíme se o pouhých čtyřech stromech, dříve byla ulice plná hrušní, teď šlo o břízy. Právě ty jsme museli vykácet přímo u restaurace Jureček kvůli odvodnění parkoviště. Cítil jsem to jako svůj dluh místu. Dívat se optikou jedné ulice negativně na celý projekt mi přijde hrubě nespravedlivé. Zvlášť, když se do výsadby zapojily desítky dobrovolníků, rybářů, hasičů, ochránců přírody z Ekocentra či Okrašlovacího spolku a místních sdružení… Chtěl bych jim poděkovat a ujistit je, že jejich snaha má z mého pohledu hluboký smysl. Samozřejmě jsou i lidé, kteří stromy lámou, kácí, řežou do nich. Jejich ideálem může být asfalt, rozježděný parkovací pás nebo anglický trávník bez jediné pampelišky. Já, jako Kořen, stromy ctím, ale nebudu stromy nutit lidem, kteří o ně nestojí. Jámy jsou zasypány. Své výsadby můžete zaregistrovat na www.sazimebudoucnost.cz

Vladimír Kořen, bývalý starosta, (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena