SDH Říčany

28. 12. 2018

Co nového u hasičů?

Vážení čtenáři a příznivci našeho sboru dobrovolných hasičů,

opět se rok s rokem sešel, a proto bych vás chtěl přivítat v novém roce 2019 a popřát hlavně zdraví, které máme jen jedno. Rok 2018 byl pro SDH velmi úspěšný a někdy i náročný. Proto mi dovolte shrnout, co se u nás událo. Náš sbor se v uplynulém roce rozrostl o nové členy, kteří se aktivně zapojili do práce SDH.

Naši mladí hasiči po celý rok pilně trénovali a připravovali se na soutěže dětské hasičské ligy (DHL). Ta se uskutečnila například ve Svojšovicích, Lojovicích, Křížkovém Újezdci, Popovičkách a v Modleticích, kde proběhlo vyhlášení celé ligy.  O letních prázdninách v termínu od 25. 8. 2018 do 31. 8. 2018 se jako každý rok konalo letní soustředění na Benecku v Krkonoších. Náplní soustřední byla příprava na podzimní kola hry Plamen, kde děti běhají v pětičlenných hlídkách a plní úkoly, jako jsou například střelba ze vzduchovky, uzlování, znalost hasiv, rozpoznávání topografických značek, práce s buzolou, šplh po laně a také zkouška fyzičky, jelikož všechny stanoviště jsou rozmístěny v lese v rozsahu 3-5km.  Tento rok byl pro ně velmi úspěšný a já jim chci popřát mnoho dalších úspěchů v roce 2019.

A co se v minulém roce událo v naší výjezdové jednotce? Po celý rok jsme se zúčastnili na mnoha akcích pořádaných na území města. Ve velké většině jsme plnily úlohu požárního dohledu, který je na akcích při větším počtu návštěvníků povinný. Největší výzvou pro naši jednotku byl StarákFest, kde jsme po celou dobu festivalu drželi nonstop hlídku a dělali pravidelné obchůzky. Mezi další velmi hezké akce bych zařadil i DEN ZACHRÁNÁŘŮ, kde se představily všechny složky IZS. I my jsme ve spolupráci s HZS ze stanice Říčany mohli představit hasičskou techniku a vybavení vozidel a již nyní se těšíme na další ročník. Můžeme se pyšnit i tím, že jsme byli u zrodu světového rekordu, Hasičské fontány v Praze, která byla bezesporu pro diváky i pro nás hasiče nezapomenutelným zážitkem.

Součástí dění ve sboru je i pravidelná odborná příprava nad kterou se naše jednotka schází každý týden a zlepšuje své zkušenosti a dovednosti. Ty následně uplatňujeme u reálných zásahů, kterých nebylo málo. Za celý rok jsme byli celkem na 64 výjezdech, na kterých jsme strávili těžko uvěřitelných 1132 hodin!  Největší podíl na výjezdech mají požáry, kterých bylo dohromady 39 a mezi ty náročnější patří například požár rodinného domu v Průhonicích, kde byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Když už jsme u těch požárů, tak velmi náročný zásah nás čekal v Mochově. Poplach nám byl vyhlášen 23. 2. 2018 v 12:43 a zpět na základu jsme se vrátili 24. 2. 2018 v 20:00. Na pomoc s požárem vyjela jak CAS 32 T815, tak CAS 32 T148. Zásah byl náročný jak svým rozsahem, tak i počasím, kdy panoval mráz a při zásahu musela vypomáhat i správa silnic. Jako poslední velký výjezd bych chtěl zmínit požár v Doubku, kdy se nám všem doma rozezněly telefony a 29. 10. v 21:46 jsme bez váhání jeli do zbrojnice. Zásah se zálohou trval do brzkých ranních hodin a domů jsme se dostali až v 4:30 ráno. Někteří se jen vykoupali a jeli rovnou do práce, jiní měli štěstí a mohli si i nějakou tu hodinku přispat než jim zazvonil budík. Někdo si může říct, že když máme ty „ cisterny“ tak jezdíme jen k požárům, ale není tomu tak.  Další podíl na výjezdech mají tzv. technické pomoci. A co si pod tímto termínem představit? Je to třeba čerpání vody ze zatopených sklepů, likvidace obtížného hmyzu, popadané stromy či větvě nebo záloha našich profesionálních kolegů, pokud jsou na náročném a dlouhém výjezdu. Mezi naše výjezdy patří i dopravní nehody, kterých bylo osm. Abychom byli schopni po příjezdu na místo zásahu poskytnout správně první pomoc a vyprosit posádku vozidla, absolvovala naše jednotka 1. 12. 2018 stáž na HZS stanice Říčany. Stáž trvala celých 12 hodin a během této doby jsme se seznámili s technikou, kterou používají profesionální kolegové, a dokonce jsme měli možnost si vyzkoušet vyproštění figuranta z vozidla. Nejdříve nás čekala teoretická fáze, která už tak sama o sobě byla velmi zajímavá a poučná. Následně jsme si prošli bezpečnost práce, jak poskytnout zraněnému první pomoc a umístění pomůcek ve vozidle. Následovala praktická část, kde jsme si nejdříve předvedli zajištění vozidla a použití hydraulických nástrojů. Již při prvním použití hydraulických kleští jsme pocítili jejich váhu a jejich ohromnou sílu. Následovalo použití hydraulických nůžek, které se zakously do sloupku vozidla a přestříhly ho během mžiku. Ve finále bylo auto natolik rozstříhané, že ani ten největší profík a znalec aut by nepoznal, o jakou značku jde. Ačkoliv jsme obětovali víkendový volný čas, dalo nám to nepřeberné množství informací a zkušeností, které budeme moci uplatnit v praxi.

Jednotka SDH se také aktivně zúčastnila oslav 100. výročí založení Československé republiky, kde byly k vidění dobové uniformy hasičů a jejich vybavení. Dále jsme byli k vidění i na všech adventních nedělích na Masarykově náměstí. Na Silvestra naše výjezdová jednotka držela pohotovost, kdy je vyšší riziko vzniku požárů a jiných událostí spojenými s oslavami příchodu Nového roku.

Velké díky patří vedení města, hlavně starostovi města Říčany panu Kořenovi, za jeho celoroční podporu našeho sboru.

Celá jednotka SDH by vám v roce 2019 chtěla dodatečně popřát hodně zdraví, štěstí a hlavně úspěchu.  A jak již bylo v předchozím čísle zmiňováno, blíží se hasičský ples, na který vás všechny znovu zveme a budeme se těšit na společně strávený večer, který bude konat 2. 2. 2019 v KC Labuť Říčany.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena