SDH Říčany

3. 5. 2019

Co nového u hasičů

Vážení a milý čtenáři našich

příspěvků a příznivci našeho sboru,

máme tu jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Stromy se začínají obalovat květy a všude začínají krásně vonět květinové záhony.  V květnu slavíme Svátek práce, takže nezapomeňte odpočívat, a také Svátek matek, popřejte tedy s kytičkou své mamince a třeba ji i vyrobte nějaký dárek, nebo jí pomozte doma či na zahrádce.

Květen je i měsícem hasičů, protože 4. května je den svatého Floriána, patrona všech hasičů. Tento den se vzdává hold všem, kteří pomáhají při záchraně života a majetku v boji s ohněm nebo vodou. Svatý Florián je patronem také všech hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V souvislosti s tímto dnem se koná každoročně hasičská soutěž, nazvaná Floriánek. Letos se jednalo o již 13. ročník soutěže a naše jednotka se ji zúčastnila ve dvou družstvech. Soutěží se v několika disciplínách, které jsou složeny z teoretické a praktické části. Družstva jedou po předem připravené trase a míjí jednotlivá stanoviště, kde plní dané úkoly. Na jednom ze stanovišť bylo nutné dostat se do objektu, provést průzkum a zachránit osoby. Vše bylo nahrané a zachraňovanou osobou byla jen figurína, ale museli jsme postupovat tak, jako by se jednalo o reálný zásah. Cílem této soutěže je připomenout si správné postupy, aby nás nic u reálného zásahu nezaskočilo. A jak naše družstva skončila? Získali jsme krásné 1. a 3. místo z celkových 11 družstev.  Měli jsme tedy tu čest si odvézt putovní pohár v podobě svatého Floriána. Již nyní doufám, že příští rok vítězství obhájíme a Florián zůstane u nás v hasičárně. 

Abychom nebyli jen u té teorie, máme za sebou hned několik výjezdů. Dne 15. 3. to byl požár osobního automobilu v ulici Černokostelecká. Po příjezdu byl s profesionálními kolegy proveden průzkum. Od motoru se valil kouř, ale jednalo se jen o drobnější technickou závadu a tak jsme se dle rozhodnutí velitele zásahu odebrali zpět na základnu. Dále jsme byli 29. 3. vysláni k požáru komína, z kterého ohlašovatel viděl šlehat plameny. Dalším výjezdem byl požár travního porostu okolo železniční trati u Svojšovic. Díky rychlému zásahu a množství techniky na místě byl požár velmi rychle uhašen. Někteří členové jednotky již byli v pracovním procesu a někteří z nás se do něj teprve chystali, když se 15. 4. v 6:15 rozezněly telefony a my byli opět povoláni. Tentokrát se jednalo o požár střechy jedné z budov u dálnice D1 na 6. kilometru směrem do Prahy. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že někdo pálil kabely na střeše.  Naštěstí se požár nerozšířil, byl velmi rychle uhašen a zásah ukončen.

A co nového u naší mládeže? Všichni pilně trénují, protože nás čeká vyvrcholení hry PLAMEN, která se koná 11. - 12. 5. Jedná se již o druhou část a navazuje na podzimní soutěž, kde mladší získali 2. místo a starší 5. místo. V rámci jednotlivců jsme v obou kategoriích získali 1. místo. Je to skvělý výsledek a držíme palce na závěr této hry. Díky skvělému počasí trénují naši mladší v hasičárně a to tak pilně, že mají před sebou dva celodenní tréninky. Na jednom tréninku se byla podívat i výměnná studentka z Moskvy a byla překvapena tím, co děláme a jaký je o tento sport zájem.  O soutěži v Čelákovicích 27. 4. vám více napíšu v dalším čísle.

Měsíc duben patřil akci „Ukliďme město“, do které jsme se rozhodli zapojit i my. Přišli naši mladší, někteří i se svými rodiči, nechyběli ani dospělí členové jednotky a všichni jsme uklízeli v okolí Mlýnského rybníku. Je smutné, co vše se dá v přírodě najít, ale my jsme do toho šli s úsměvem, protože je to pro dobrou věc a chceme, aby co nejvíce z té hezké přírody zůstalo dalším generacím.

Na závěr bych chtěl pár řádků věnovat čestnému členovi našeho sboru. Pan Jiří Kočí letos oslaví životní jubileum – devadesáté narozeniny, přičemž 70 let je členem našeho sboru i jako profesionální hasič. Za dlouhou dobu svého aktivního působení mezi hasiči pomohl mnoha lidem jak u zásahů, tak v rámci sboru. Vychoval mnoho následovníků, na které dnes může být náležitě hrdý. Tímto bych chtěl za celý náš sbor popřát panu Kočímu hlavně zdraví do dalších let a děkujeme za vše, co pro hasičskou rodinu udělal.          

David Pojezný, 

jednatel SDH  Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena