SDH Říčany

2. 5. 2021

Vážení a milí čtenáři našich příspěvků,

máme za sebou Velikonoce a čarodějnice. Ačkoliv se vše neslo v omezeném režimu, doufám, že i přesto jste si tyto dvě dubnové události užili. Přestože následující měsíce se ještě ponesou v duchu omezení, již nyní se těšíme, že se brzy potkáme na soutěži s dětmi nebo s naší technikou na akci pro veřejnost.

Jednotka vyjela 23. 3. ve velmi časných ranních hodinách k nahlášenému požáru do obce Sluštice. Na místo události přijela ve dvou družstvech. Jedno tak bylo určeno k hasebním pracím a druhé zajišťovalo dodávky vody. Voda se používala a čerpala z přilehlého rybníka, který napájí potok Výmola. Na místě byl dostatek prostředků a tak se podařilo oheň dostat celkem rychle pod kontrolu. Občas slýchávám, že hasiči nejraději vše pořádně „prolejou“ vodou a hotovo. Občas je to nejlepší způsob, ale v případě tohoto požáru tomu tak rozhodně nebylo. Hořelo zde mnoho vozidel a přilehlá dřevostavba. Na hašení bylo použito i pěnidlo a z vozů mohly uniknout některé provozní kapaliny, proto bylo nutné zmapovat, kudy a kam odtéká hasební voda a zjistit, zda například nehrozí kontaminace nějakého vodního zdroje apod. V těchto případech jsou dané postupy a je jasné, že dnes to díky všem moderním technologiím není o tom „to jen prolejt vodou“, protože v některých případech voda nepomůže a musí se tak sáhnout po moderních metodách, které jsou mnohem účinnější.

Další výjezd náš čekal 13. 4. opět v ranních hodinách. Byli jsme povoláni k dýmu, který byl vidět v jednom z říčanských průmyslových areálů. Profesionální jednotka byla na místě jako první a po příjezdu již nebyl vidět ani oheň a ani dým, proto jsme byli z výjezdu odvoláni a zapsali jsme si tak další planý poplach.

Letos si opět budeme připomínat svátek Sv. Floriána, patrona všech hasičů, který připadá na 4. května. A tak vzdejme hold všem, kteří pomáhají v boji s ohněm, při záchraně životů, ale věnují se také hasičskému výcviku dětí a spolupráci na společenských akcích. Kromě nejznámější činnosti v podobě hašení požárů zasahují hasiči také při povodních, živelních pohromách, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují technickou pomoc. Věnují se také prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.

Na závěr přeji příjemné a teplé dny a pevné zdraví.

 

                                                                 David Pojezný,

jednatel SDH  Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena