SDH Říčany

30. 5. 2021

Vážení příznivci našeho sboru,

máme za sebou první týdny rozvolnění a naše mládež může opět společně trénovat. Ačkoliv společný trénink byl po velmi dlouhé době, všichni byli naprosto připraveni a bylo na nich vidět nadšení a radost ze společného tréninku. Již jen čekáme na vyhlášení termínů prvních soutěží.

Naše jednotka byla povolána 29. 4. k požáru hnojníku, tam jsme vyjeli v jednom družstvu s naší Tatrou. Dále jsme 1. 5. drželi zálohu na vlastní stanici. Nakonec nás po dobu zálohy nebylo u žádné mimořádné události potřeba.

Kromě odborné přípravy jednotky pracujeme i na zvelebení našich společných prostor, a to zejména klubovny a jejího zázemí. Podařilo se nám omladit naši IT techniku a jsme tak připraveni naše schůze vysílat i ON-LINE pro případ, že by někdo nemohl osobně přijít. Klubovna se dočkala i nových stolů, židlí a nyní se dokončuje obnova kuchyně a sociálního zázemí. Ačkoli to stálo nemálo času, máme z toho ohromnou radost. Děkuji tedy všem, kteří nám pomohli, a to jak materiálně, finančně tak i časově.

Letos bude náš sbor pořádat tzv. TFA, což je zkratka anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije, a jedná se o nejtěžší hasičské soutěže, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Hasič je ustrojen do kompletního zásahového obleku včetně obuvi, rukavic a přilby a s nasazeným aktivním dýchacím přístrojem. Nás sbor se stal součástí Pražské a Středočeské ligy, která má 10 kol a jedno z nich bude u nás v Říčanech. Budeme se na vás těšit 16. 10. 2021 a každý z vás se může přijít podívat a podpořit závodníky či se případně i přihlásit. Detaily zveřejníme co nejdříve.

Závěr našeho příspěvku bych chtěl věnovat památce našich dlouholetých členů, kteří nás v uplynulých měsících opustili - Jiří Kočí a Josef Molinaro. Uctění jejich záslužné činnosti jsou věnovány následující řádky vzpomínek.

Jiří Kočí nás opustil po krátké těžké nemoci 16. února ve věku 91 let. Členem Sboru dobrovolných hasičů se stal v roce 1946. Původním povoláním byl strojvedoucím parní a posléze motorové trakce. Po zřízení profesionální požární stanice v Říčanech se od roku 1971 stal hasičem a posléze velitelem směny B. Od té doby mu u nás náležela přezdívka „Šéf“. Byl erudovaným, rázným a spravedlivým velitelem, byl to hasič tělem a duší. Kde bylo potřeba pomoci, pomohl, kde bylo potřeba něco udělat, udělal.

Dne 24. dubna zemřel pan Josef Molinaro ve věku 73 let. Členem sboru byl od roku 1962. Jeho život je spjat s profesionální požární ochranou. Byl zaměstnán od roku 1973 u n. p. Tranzitní plynovod – Transgas s. p. ve funkci specialisty vysokofrekvenčních systémů, od roku 1980 dlouholetým velitelem závodního požárního útvaru. V roce 1999 po zániku tohoto podniku se stal příslušníkem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde byl zařazen na úseku požární prevence. Celý jeho život byl tedy naplněn pomocí občanům. Za svou činnost obdržel čestná uznání, řadu medailí, ale všechna tato ocenění předčí jemu udělená medaile „Za statečnost“. Jako velitel zásahu nedbal ohrožení vlastního života a za spolupráce  jednoho občana vyprostili dva chlapce ve věku 5 a 7 let do půl těla již zapadlé v bahně Mlýnského rybníka. Cestu na břeh a další pomoc obstarali ostatní členové jednotky. To se stalo 21. října 1980. V důchodu se sice odstěhoval na svou rodnou chaloupku u Semil, přesto byl stále s námi v kontaktu. Odkaz Josefa Molinara zůstává v každém v nás, bude žít v našich vzpomínkách na společné chvíle.

Pane Kočí a pane Molinaro, touto malou vzpomínkou bych vám chtěl poděkovat za práci v našem sboru a za pomoc při záchraně životů a majetku našich spoluobčanů. Čest vaší památce.

                                                                 David Pojezný,

jednatel SDH  Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena